Sbírka na bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě

Datum konání akce
17. 4. 2022 (2:00)

 

  • V neděli 17. 4. je sbírka na bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě. Dary lze věnovat převodem z účtu s poznámkou pro příjemce: dar na misie - Uganda. Studuje zde 220 seminaristů ze 17 diecézí Ugandy. Pomoc velmi to potřebují! Pro příklad uvádíme, kolik co u nich stojí: Prase (sele) 500 Kč, slepice 130 Kč, 50 kg pytel kukuřičné mouky000 Kč, 1 jídlo 100 Kč, Bible 200 Kč, 1 vejce 3 Kč, rok studia 1 studenta 27.000 Kč. Díky Vaši štědrost!
  • Pomozte kněžím v misiích, věnujte 250 Kč na mešní intence pro misie a nechte odsloužit mši svatou v misiích zemích na Váš úmysl (dobrý úmysl dárce). Intence jsou zde často jediným příjmem, kněží nemají plat, žijí z darů dobrodinců a pomáhají potřebným.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.