Nácvik ministrantů

Datum konání akce
20. 11. 2022 (11:00)

Obvykle každou předposlední neděli v měsíci se scházejí ministranti po nedělní mši svaté k nácviku ministrování.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.