FARNÍ DEN A 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Datum konání akce
19. 6. 2022 (11:00)

Tento sváteční nedělní den začneme slavnostní mší svatou Těla a Krve Páně, jejíž součástí bude průvod Božího Těla k venkovním oltářům v doprovodu družiček. Abychom se mohli všichni společně sejít, nebude v jiných kostelech nedělní mše svatá.

Program bude následující:

 • 08:00 příprava pohoštění, stavění oltářů;
 • 09:00 mše svatá a průvod k oltářům;
 • 11:00 beseda s řeholními sestrami na farním dvoře;
 • 12:00 scénka, hudba;
 • 12:15 společný oběd;
 • 13:00 slovo hosta;
 • 14:00 kvíz;
 • 14:30 slosování tomboly.

Prosíme všechny, kdo se mohou nějak zapojit do slavení a organizační pomoci, aby se inspirovali níže:

 • Vyhlašujeme možnost přinést dary do tomboly (10 hlavních a 20 vedlejších cen).
 • Kdo nemá možnost se do Vrchlabí dostat, dejte nám vědět do farní kanceláře, zkusíme zajistit dopravu.   
 • Součástí slavnosti bude průvod k oltářům. Prosíme rodiče, aby připravili družičky pro průvod s květy. Chlapci se mohou také zapojit.
 • Prosíme ženy o pomoc s pohoštěním. Kdo můžete, přineste, prosím, drobné pohoštění (sladké i slané) před bohoslužbou na faru.  
 • Prosíme muže o pomoc se stavěním stanů a potřebného zázemí.
 • Prosíme dobrovolníky o pomoc s rozdáváním nápojů a jídla během farního dne.
 • Seznam dalších úkolů je v kanceláři.
 • Jiným aktivitám a iniciativám pro den ve společenství se meze nekladou:-)

Těšíme se na společné slavení a doufáme, že Bůh bude mezi námi a uprostřed nás:

"Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem".    Ez 37,27

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.