Udělování svátostí křtu, biřmování v roce 2021-2

Příprava na křest dospělých již začala ve středu 8. 9. 2021 a pokračuje v rámci Povídání o víře každou středu od 19:00 na faře.

Příprava na biřmování začala v říjnu 2021, setkávání probíhají každý pátek  od 19:00 na faře ve Vrchlabí.

Na obě akce se lze z důvodu karanténních opatření po dohodě připojit i on-line. Je třeba dát na sebe e-mailový kontakt.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.