Možnosti, jak pomoci Ukrajině

V souvislosti s válkou na Ukrajině potřebuje a bude velmi potřebovat naši dlouhodobou pomoc mnoho lidí.

Při hledání vhodného způsobu, jak by naše vrchlabská farnost mohla pomoci Ukrajině, jsme se rozhodli využít odbornosti pověřených organizací. V naší královéhradecké diecézi je to Diecézní katolická charita, která spolupracuje s dalšími organizacemi a odkazuje na portál „Pomáhej Ukrajině“, kde si každý sám může vybrat způsob pomoci, a to i do budoucna, že se přihlásí do této databáze pomoci třeba jako dopravce, tlumočník, ubytovatel, psycholog a další.

Co se týká finanční pomoci:

  • Můžete odeslat dar na účet farnosti: 1187204349/0800, variabilní symbol 555 a do poznámky pro příjemce uveďte: Dar na Ukrajinu.

Zaměřme se také na duchovní pomoc, o kterou nás žádá i papež František. Zapojme se do modlitby desátku růžence (živý růženec), adorace a přijďte na mši svatou. Svojí modlitbou a postem přinášejme cenný poklad na podporu pokoje, míru a dobra pro Ukrajinu.

  

Buďme štědří, protože nedáváme ze svého.

Výjimečná situace vyžaduje výjimečná rozhodnutí.

Radost z Hospodina je naše síla a Jeho síla naší radostí.

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.