Nocování na faře

V sobotu 28. května 2022 se v podvečer na vrchlabské faře sešli účastníci oblíbené akce Nocování na faře, aby spolu prožili bohatý program, který začal opékáním buřtů na farní zahradě. Počasí přálo, i když během dne se několikrát střídal silný déšť s oblohou zalitou slunečními paprsky. Po táborákové večeři se všichni přesunuli do kostela sv. Vavřince, kde na ně čekala „Dobrodružná cesta za zapomenutým tajemstvím kostela svatého Vavřince“. Děti během ní soutěžily ve dvou skupinách, a tak „Lvi“ a „Hop hop hopíci“ získávaly cenné body, když zvládly najít a objasnit nejrůznější otázky spojené s kostelním děním, jako je např. brána milosrdenství, evangeliář, paškál, svěcená voda apod. Vrchol nočního putování kostelem bylo vyluštění tajenky a nalezení pokladu.

Závěr dne patřil sledování slíbeného kina ve farním sále, kdy již všichni byli ve svých spacácích a mohli kdykoliv spokojeně usnout. Ráno na přítomné čekal bohatě prostřený stůl a po vydatném posilnění příprava na hudební vystoupení se scholičkou, která doprovázela mši svatou od 9:00. Dětem se vystoupení povedlo a všechny se opět vrátily na faru, kde je čekala „Pohádka před obědem“, při které se seznámily se svatým Filipem Neri. Pod vedením šikovné učitelky Míši společně nachystaly divadelní vystoupení, které předvedly přítomným dospělým. Nedlouho před polednem se přítomní rozloučili a zamířili zpět do svých domovů.

P. Jiří Šlégr k této akci říká: „Jsem moc rád, že se během sobotního večera a nedělního dopoledne sešlo na faře asi 30 lidí. Vše bylo možné jen díky celé řadě dobrovolníků, kteří zajistili starost o děti, občerstvení, úklid, dřevo na oheň apod. Sjeli se sem děti s doprovodem z nejrůznějších koutů naší 200 km2 rozhlehlé farnosti. Málokdy se mi stane, že mohu s dětmi posnídat nebo je budit kytarou. Co vidím jako důležité, je navazování vzájemných kontaktů, přátelství a důvěry mezi lidmi, kteří se předtím mnohdy ještě nikdy nepotkali. Viděli se zde rodiče dětí, navštívili nás i přátelé z Běloruska, a protože zde máme ubytované i válečné uprchlíky z Ukrajiny, vysvětloval jsem jim, co se to vlastně na faře děje. Aniž jsme to plánovali, mělo tedy nocování i mezinárodní rozměr. Dětem jsme před spaním pustili starý animovaný film o stvoření světa. Jsem si jistý, že jako při stvoření světa, Bůh svou blízkostí prostřednictvím tohoto setkání působil stejně tvořivě!“

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.