Výuka náboženství a setkávání mládeže ve školním roce 2022/23

Jsme moc rádi za to, že se děti opět přihlásily na výuku náboženství a budou tak moci prožívat svůj vztah s Bohem ve skupině svých vrstevníků.

V tomto školním roce bude výuka náboženství probíhat ve Vrchlabí na faře v klubovně sv. Dominika každou středu takto:

  • menší děti (1. - 4. třída) od 13:45 do 14:30
  • větší děti    (5. - 9. třída) od 14:45 do 15:30

Je také možné, aby děti zůstávaly na faře v teple před nebo po výuce náboženství, když čekají na autobus nebo na jiné kroužky.

Ve Špindlerově Mlýně se náboženství bude vyučovat každý čtvrtek v základní škole od 13:00 hodin.

Pro děti ve věku 3-6 let plánujeme těmto dětem přizpůsobený program a náplň také ve středu od 13:45 ve vrchlabské farní místnosti.

Kromě toho připravujeme pro děti ve věku 3-6 let katecheze Dobrého Pastýře, které by probíhaly asi 1-2x za měsíc v oratoři nad zákristií kostela ve Vrchlabí. Začínalo by se v 8:45 a program by probíhal do konce kázání, kdy by se děti přidaly k ostatním a přišly by dolů do kostela na nedělní bohoslužbu. V rámci těchto katechezí jsou děti vedeny k poznávání života s Bohem hravou formou pod vedením maminek, které absolvovaly kurz Dobrého Pastýře. Vše podporuje a vřele doporučuje i náš duchovní otec Jiří Šlégr. Pokud víte o někom, kdo má malé děti, můžete mu zprostředkovat tuto informaci. Budeme rádi. Pokud se má tento projekt uskutečnit, je třeba, aby bylo dostatek zájemců a ochotných lidí vše připravit.

Mládeži (15-25 let) nabízíme Vám prostory na faře, abyste se mohli scházet ke společnému prožívání víry formou, která je Vám blízká. Při setkáních můžete mít na programu:

  • společné modlitby a zpěv, hudba
  • úvahy nad úryvky z Písma svatého
  • pozvání hosta, který odpovídá na otázky, které řešíte
  • nácvik hudebního nebo tanečního doprovodu bohoslužby
  • poznávání svých darů a možností, ale i toho druhého např. při společném putování
  • a další aktivity, které sami navrhnete

Záleží však na zájmu Vás mladých. Rádi Vás podpoříme a vyjdeme vstříc:-)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.