MODLITBY ZA ULICE A MÍSTA V OBCÍCH A MĚSTECH NAŠÍ FARNOSTI V POSTNÍ DOBĚ

V průběhu postní doby mají lidé z vrchlabské farnosti možnost se společně modlit za ulice a místa ve farnosti. Protože kromě města Vrchlabí ostatní obce názvy ulic nepoužívají, vybrali místní obyvatelé za každou obec názvy jednotlivých oblastí. Sešlo se tak kolem 200 názvů, které obsáhnou 200 km2 velkou farnost. K tomu účelu vznikly kartičky, které na jedné straně mají příslušný název místa, druhá strana nabízí krátkou modlitbu na tento účel.

Od Popeleční středy si kartičky s názvy ulic zájemci losují při bohoslužbách nebo na faře. Místo, za které se denně modlí, mohou navštívit, vykonat zde třeba nějaké dobro či pomoc a vše duchovně svěřovat Bohu. Je to jedna z možností postních skutků na duchovní probuzení farnosti. Tímto způsobem prosí Pána, aby do všech zákoutí přiteklo Boží požehnání a milosti pro všechny, kteří zde pracují, žijí a tudy půjdou. Prožité zážitky, radosti a zázraky mohou pak lidé sepsat a poslat do farní kanceláře. Mše svatá na tento úmysl za celou farnost bude sloužena při velikonoční vigilii v sobotu 8. 4. od 20:00 v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí.

P. Jiří Šlégr k modlitbě za ulice říká: „Celá věc začala tím, kdy jsem nedávno slyšel při bohoslužbě přímluvu členky pastorační rady „za duchovní probuzení naší farnosti“. Vytisknout a nastříhat kartičky nebylo těžké, ale protože počet kartiček převyšoval počet místních věřících, začal jsem osobně navštěvovat třeba jednotlivé starosty, abych je o tomto dění informoval a nabídnul jim a jejich týmu, že se mohou do akce zapojit. Losování se zúčastnili například i nájemníci na faře a uprchlíci z Ukrajiny. Vnímám to jako krásné dílo Ducha svatého. Když si např. starostova asistentka vytáhne pro modlitbu kartičku „U obecního úřadu“, kde sama pracuje, jistě to není náhoda. Je důležité a krásné, když víte, že se denně za Vás někdo modlí. Sv. Matka Tereza říká: „Rodina, která se modlí pohromadě, drží pohromadě.“ Věřím tomu, že i tímto způsobem náš nekonečně kreativní Bůh naši farnost promění.“    

Text modlitby: Bože, ať Tvá láska, pokoj a požehnání, ty, kdo zde pracují, žijí a tudy půjdou, promění a chrání. Amen.

Zapojte se i Vy a řekněte i Vašim sousedům! Vaše prožité zážitky, radosti a zázraky nám napište a pošlete do farní kanceláře.

Zhudebněná modlitba - autor P. Jiří Šlégr

 

Soubory ke stažení

velikost 994 KB
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.