Přihlašování na náboženství ve školním roce 2023/2024

Během školního roku nabízíme pravidelné vzdělávání v duchovní oblasti i našim dětem a mládeži ve farnosti. V hodinách náboženství se může člověk naučit vytvářet si vztah k věcem nadpřirozeným a k těm, které ho přesahují... 

Před zahájením nového školního roku jsou osloveni rodiče a místní školy ve farnosti a zájemcům jsou předány podrobnější informace. Výuka probíhá v odpoledních hodinách 1x týdně ve Vrchlabí a ve Špindlerově Mlýně pro mladší a starší děti zvlášť. Setkávání mládeže dle dohody.

Máte-li sami zájem o výuku pro své děti nebo víte o někom, koho by výuka náboženství zajímala, ozvěte se nám, rádi poskytneme více informací. Rodiče, kteří nechali své děti pokřtít, slibovali, že budou děti vést a učit víře. Rádi jim v tom pomůžeme. Při výuce získají děti další kamarády a kamarádky.

Prosíme rodiče, aby co nejdříve přihlásili své děti na výuku náboženství. Přihlášky jsou k dispozici v kostele i na faře nebo jsou k dispozici v elektronické podobě na emailu.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.