OHLÁŠKY 25. 05. - 23. 06. 2024

Přečtěte si důležité zprávy z dění ve farnosti
 • V neděli 5. 5. jsme na pronásledované křesťany vybrali 7.984 Kč a 19. 5. na pastorační aktivity v diecézi 7.821 Kč. Při žehnání kol v DB se vybralo na opravy kostela 2.132 Kč. Velké díky!
 • V neděli 6. proběhne sbírka na Charitu. Prosíme o podporu.
 • Zápis ze setkání pastorační rady najdete ve vitríně a na našich webových stránkách.
 • Hledáme brigádníky do kostela sv. Vavřince na červenec a srpen 2024. Hlaste se v kanceláři.
 • Zveme na Pochod pro hospic: 22. 6. 2024, který je připraven ve spolupráci s Infocentrem města Špindlerův Mlýn.

 FARNÍ DEN, KŘTINY na Slavnost Těla a Krve Páně  – 2. června, Vrchlabí, kostel a farní dvůr

 • Program: 8:00 příprava pohoštění, stavění oltářů; 9:00 mše svatá a průvod; 11:00 – 12:00 beseda s hosty na farním dvoře, 12:00 oběd; 13:00 dobročinná dražba darovaných věcí, 14:00 tombola, program pro děti. Uvítáme pomocníky a dobrovolníky z celé farnosti:
 • Prosíme o pomoc se stavěním stanů a potřebného zázemí.
 • Prosíme rodiče, aby dali dětem košíčky s květy na průvod k oltářům.
 • Prosíme také o pomoc s pohoštěním. Kdo můžete, přineste, prosím, drobné pohoštění (sladké i slané) před bohoslužbou na faru.
 • Prosíme dobrovolníky o pomoc s rozdáváním nápojů a jídla během farního dne.
 • Tímto zveme všechny, aby nosili dary do tomboly a do dobročinné dražby (věcné dary, poukazy, dobroty slané i sladké…). Abychom se mohli společně sejít, nebude v jiných kostelech nedělní mše svatá. Kdo nemá možnost se do Vrchlabí dostat, dejte nám vědět do kanceláře, zkusíme zajistit dopravu.

 Můžete dávat své úmysly na mši svatou, zapisujte se do kalendáře v zákristii a na faře.

 • Zapojte se do živého růžence a modlete se desátek denně. Dalších více než 60 členů se zas bude modlit za Vás! Přihlášky jsou v kostele i na faře.
 • Zveme hudebníky a muzikanty pro doprovázení bohoslužeb a šikovné kameramany pro přenos živého vysílání bohoslužeb ve Vrchlabí. Můžeme nacvičit i liturgické tance. Kdo zpívá, 2x se modlí.

 Zapište si do diáře:

 • Každá středa – Povídání o víře - fara Vrchlabí, 19:00
 • Neděle 02. 06. – Farní den, křest dětí
 • Pátek 07. 06. - pátek v měsíci, návštěvy nemocných
 • Pátek 07. 06. – Noc kostelů, otevření kostelů veřejnosti: Vrchlabí, Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Lánov, Špindlerův Mlýn, Kunčice n. L., mše sv. je ve Vrchlabí v 18:00.
 • Neděle 16. 06. – pohádka před obědem, fara Vrchlabí, 10:15
 • Neděle 23. 06. – nácvik ministrantů po mši svaté
 • Středa 26. 06. – Biblická hodina - fara Vrchlabí, 19:00
 • Neděle 30. 06. – posvícení - kostel sv. Vavřince, Vrchlabí, požehnání na prázdniny, 9:00
 • Neděle 30. 06. – poutní mše svatá ke sv. Petru do Špindlerova Mlýna, 14:00
 • Středa 10. – neděle 14. 7. - už nyní se přihlašujte na Katolickou charismatickou konferenci

 Lepší je slyšet důtku moudrého, než poslouchat zpěv bláznů. Kazatel 7,5

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

Soubory ke stažení