OHLÁŠKY 26. 11. 2022 - 1. 1. 2023

Přečtěte si důležité zprávy z dění ve farnosti

 

 • V nedělní sbírce 27. 11. vybíráme na pojištění kostelů a církevních budov. V neděli 11. 12. pak proběhne sbírka na kněžský seminář a formaci našich bohoslovců.
 • Na Adventním jarmarku pro Ugandu se zatím vybralo 40.437 Kč. Stále ještě můžete na tento účel přispívat. Všem dárcům velmi děkujeme!
 • O adventních nedělích je změna času bohoslužeb: Vrchlabí 7:00, Dol. Lánov 9:00 - jen 18. 12., Šp. Mlýn 11:00. Přijďte na nedělní rorátní mše svaté ze svých domovů s rozsvícenými lucerničkami. Na 2. neděli adventní zveme i děti, aby se viděly se svatým Mikulášem!
 • Od pátku 2. 12. do Velikonoc jsou páteční bohoslužby ve Vrchlabí od 17:00 v kapli na faře.
 • Děkujeme všem, kteří pozvali sošku Pražského Jezulátka, aby požehnalo jejich domovům. U Božského Dítěte si můžete vyprošovat milosti pro sebe, pro své blízké i pro farnost. Seznam pro zájemce o zapůjčení je v zákristii.
 • Příležitost ke svátosti smíření: středa - pátek půl hodiny před bohoslužbou, jinak po domluvě s knězem.
 • Domluvte se s P. Šlégrem, ať Vám požehná byt, dům, hotel nebo pracoviště.
 • Rádi bychom nechali kostel sv. Vavřince otevřený i během vánočních svátků, prosíme proto dobrovolníky, aby se psali na seznam v zákristii.
 • Během adventu a Vánoc můžete věnovat trvanlivé potraviny pro chudé do koše vzadu v kostele nebo přispět finanční prostředky na mešní intence pro misie.
 • Z důvodu úspory el. energie nebudeme topit v kostele při bohoslužbách, vezměte si, prosím, teplejší oblečení nebo deky. Děkujeme za pochopení.

 Zapište si do diáře:

 • Neděle 27. 11., 16:00, Motorest na Kovárně v Dolní Branné – Beseda s prezidentským kandidátem Pavlem Fišerem.
 • Každá středa od 19:00 – Povídání o víře, fara Vrchlabí, příprava na křest.
 • Čtvrtek 1. 12., 18:00 – setkání Pastorační rady a adventní poděkování všem dobrovolníkům ve farnosti, kteří přispívají svou službou pro naše společenství.
 • Víkend 2. – 4. 12. Adventní víkend ticha, Eljon, Šp. Mlýn, lektor: P. Šlégr.
 • Čtvrtek 8. 12., 16:00, kostel sv. Jakuba – Vánoční zpívání dětí ze ZŠ v Dolním Lánově.
 • Víkend 9. - 11. 12. – Perníkový víkend, Eljon, Šp. Mlýn, lektor: Marie Križalkovičová.
 • Sobota 10. 12., 9:00 – Adventní duchovní obnova, fara Vrchlabí, P. Martin Holík.
 • Sobota 17. 12. - od 9:00 bude probíhat v kostele sv. Vavřince vánoční výzdoba a stavění betléma; prosíme kostelníky, ministranty a další dobrovolníky o pomoc.
 • Sobota 17. 12., 17:00, kostel sv. Jiří v Dolní Branné – Adventní koncert vokálního kvartetu. CARPE MUSICAM. Srdečně zveme a těšíme se na Vás!
 • Neděle 18. 12. neděle - přineste si k požehnání figurky Ježíšků z domácích jesliček.
 • Neděle 18. 12. – nácvik ministrantů po mši svaté předposlední neděli v měsíci.
 • Středa 28. 12., 19:00 – Biblická hodina - fara Vrchlabí.
 • Pondělí 26. 12., 9:00 – Mše svatá pro děti a Pohádka před obědem.
 • Pátek 30. 12. od 19:00 – zpívání koled při svíčkách v kostele sv. Petra ve Špindl. Mlýně.
 • Neděle 1. 1. 2023 - při všech bohoslužbách obnoví manželé své manželské sliby. Každá rodina si může přinést svíci, která jim bude požehnána.

  Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin!  Jer 17,7

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

Soubory ke stažení