OHLÁŠKY 27. 4. - 26. 5. 2024

Přečtěte si důležité zprávy z dění ve farnosti
 • Ve sbírce na kněžský seminář a formaci bohoslovců se zatím vybralo 206 Kč. Poděkování patří všem, kdo přispěli!
 • V neděli 5. 5. proběhne sbírka na pronásledované křesťany a v neděli 19. 5. sbírka na pastorační aktivity v diecézi. Prosíme o Vaši podporu.
 • Ještě stále se můžeme přihlásit na brigádu do kostela sv. Vavřince na červenec a srpen 2024, více informací v kanceláři.
 • Zveme na květnové úterky v 18:00 do kostela sv. Vavřince, májové modlitby vedou vrchlabští farníci. Přihlaste se do kanceláře, kdo máte chuť se vedení zapojit.
 • Na Slavnost Seslání Ducha Svatého se můžeme připravit devítidenní novénou, kdy se modlíme denně od pátku 10. 5. do soboty 18. 5. desátek růžence k Duchu Svatému.
 • Zájemci o Nocování na faře sobota 25. 5. – neděle 26. 5. přihlaste se nejpozději do pondělí 20. 5. a nahlaste i diety. Můžete přinést drobné pohoštění na snídani. Těšíme se na společně strávený čas!
 • Můžete dávat své úmysly na mši svatou, zapisujte je do kalendáře v zákristii a na faře.
 • Koupelna pro svatého Františka - Prosíme o pomoc středisku Eljon ve Špindlerově Mlýně: zlepšit zázemí pro hosty vybudováním samostatných koupelen k pokojům. Začínáme pokojem sv. Františka. Přispět můžete na: https://www.donio.cz/koupelna-pro-svateho-frantiska nebo číslo účtu: 1187066329/0800, VS 555. Srdečně děkujeme!
 • Zapojte se do živého růžence a modlete se desátek denně. Dalších více než 60 členů se zas bude modlit za Vás! Přihlášky jsou v kostele i na faře.
 • Hledáme hudebníky a muzikanty pro doprovázení bohoslužeb a šikovné kameramany pro přenos živého vysílání bohoslužeb ve Vrchlabí. Můžeme nacvičit i liturgické tance. Přihlaste se, je to moc potřeba. Každý, kdo chodí na bohoslužbu, má Bohu sloužit J.

Zapište si do diáře:

 • Středa 8., 15., 22. 5., 19:00 – Povídání o víře, fara Vrchlabí, příprava na křest
 • Pátek 3. 5. – pátek v měsíci, adorace, 18:00, návštěva nemocných
 • Sobota 4. 5., 12:00, Vrchlabí - Motorkářské požehnání
 • Čtvrtek 16. 5. – setkání pastorační rady na faře ve Vrchlabí od 18:00
 • Sobota 18. 5., 10:00, Dolní Branná, kostel – Žehnání cyklistům
 • Čtvrtek 23. 5. – sobota 25. 5. - farní výlet do Klokot u Tábora
 • Sobota 25. 5. – Poutní mše sv.kaple P. M. v Kunčicích n. L., poslední májová, 18:00
 • Neděle 26. 5. – 10:15, Vrchlabí - fara, Pohádka před obědem
 • Neděle 2. 6., 9:00 – Farní den na slavnost Těla a Krve Páně, jinde bohoslužby nebudou. Srdečně zveme do farního společenství!
 • Pátek 7. 6. – Noc kostelů - otevření kostelů veřejnosti s programem: Vrchlabí, Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Lánov, Špindlerův Mlýn, Kunčice n. L.

 Jak jistý je přítel, zjistíš ve chvíli nejisté. Quintus Ennius

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

Soubory ke stažení