OHLÁŠKY 27. 5. - 25. 6. 2023

Přečtěte si důležité zprávy z dění ve farnosti
 • Dne 14. 5. jsme na pronásledované křesťany vybrali 6.310 Kč. Díky.
 • V neděli 6. proběhne sbírka na Charitu. Prosíme o podporu.
 • Zápis ze setkání pastorační rady je ve vitríně a na našich webových stránkách.
 • Hledáme brigádníky do kostela sv. Vavřince na červenec a srpen 2023. Hlaste se v kanceláři.
 • Zveme na Pochod pro hospic: 17. 6. v Rokytnici nad Jizerou, více informací na webu.

FARNÍ DEN, KŘTINY A 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ – 11. června, Vrchlabí, kostel a farní dvůr

 • 08:00 příprava pohoštění, stavění oltářů; 09:00 mše svatá a průvod k oltářům; 11:00 beseda s řeholními sestrami na farním dvoře; 12:00 společný oběd; 13:00 slosování tomboly, 14:00 kvíz. Tímto zveme všechny, aby nosili dary do tomboly (10 hlavních a 20 vedlejších cen). Abychom se mohli všichni společně sejít, nebude v jiných kostelech nedělní mše svatá. Kdo nemá možnost se do Vrchlabí dostat, dejte nám vědět do kanceláře, zkusíme zajistit dopravu.
 • Prosíme o pomoc se stavěním stanů a potřebného zázemí – v sobotu 10. 6. od 9:00.
 • Součástí slavnosti bude průvod k oltářům. Prosíme rodiče, aby dali dětem košíčky s květy.
 • Prosíme ženy o pomoc s pohoštěním. Kdo můžete, přineste, prosím, drobné pohoštění (sladké i slané) před bohoslužbou na faru.
 • Prosíme dobrovolníky o pomoc s rozdáváním nápojů a jídla během farního dne.
 • Ve vestibulu kostela sv. Vavřince bude malá knihovnička pro duchovní literaturu k volnému vypůjčení, darování, vzetí si knih s duchovní tematikou. Můžete se zapojit!
 • V úterý 30. 5. v 15:00 zveme pomocníky na úklid kostela ve Špindlerově Mlýně.
 • Prosíme šikovné kuchařky, aby napekly a přinesly občerstvení přímo na program Noci kostelů v pátek 2. 6. do Špindlerova Mlýna.
 • Můžete dávat své úmysly na mši svatou, zapisujte se do kalendáře v zákristii a na faře.
 • Zapojte se do živého růžence a modlete se desátek denně. Dalších více než 60 členů se zas bude modlit za Vás! Přihlášky jsou v kostele i na faře.
 • Zveme hudebníky a muzikanty pro doprovázení bohoslužeb a šikovné kameramany pro přenos živého vysílání bohoslužeb ve Vrchlabí. Můžeme nacvičit i liturgické tance. Kdo zpívá, 2x se modlí.
 • Prosíme rodiče, aby přihlásili své děti na výuku náboženství. Přihlášky jsou v kostele i na faře.

Zapište si do diáře:

 • Každá středa – Povídání o víře - fara Vrchlabí, 19:00
 • Pondělí 29. 5. – čtvrtek 01. 06. – Setkání zdravotníků, středisko Eljon, Špindlerův Mlýn
 • Pátek 02. 06. - pátek v měsíci, návštěvy nemocných
 • Pátek 02. 06. – Noc kostelů, otevření kostelů veřejnosti: Vrchlabí, Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Lánov, Špindl. Mlýn, Kunčice n. L. Mše sv. je v Dolním Dvoře od 16:30.
 • Neděle 11. 06. – Farní den, křest a 1. sv. přijímání dětí, přijďte do našeho společenstvíJ
 • Neděle 18. 06. – pohádka před obědem, fara Vrchlabí, 10:15
 • Neděle 18. 06. – nácvik ministrantů po mši svaté
 • Neděle 25. 06. – posvícení - kostel sv. Vavřince, Vrchlabí, požehnání na prázdniny, 9:00
 • Neděle 25. 06. – poutní mše svatá ke sv. Petru do Špindlerova Mlýna, 14:00
 • Pondělí 26. – čtvrtek 29. 06. – Setkání zdravotníků, středisko Eljon, Špindlerův Mlýn
 • Středa 28. 06. – Biblická hodina - fara Vrchlabí, 19:00
 • Středa 5. – neděle 9. 7. - už nyní se přihlašujte na Katolickou charismatickou konferenci

 Důvěřuj v Boha a čiň dobro. Žalm 37

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

Soubory ke stažení