OHLÁŠKY 28. 3. - 28. 4.. 2024

Přečtěte si důležité zprávy z dění ve farnosti
 • Velký pátek 29. 3. je den přísného postu od masa a je dovoleno se najíst jen 1x dosyta.
 • Na Velký pátek bude sbírka na Svatou zemi.
 • Na Bílou sobotu 30. 3. bude ve Vrchlabí od 9:00 do 18:00 možnost adorace u Božího hrobu. Pište se do seznamu za lavicemi. Obřady vigilie začnou před kostelem ve 20:00 žehnáním ohněvelikonoční svíce. Křest přijmou 4 dospělí. Přineste si také nádoby na svěcenou vodu.
 • Ze soboty 30. 3. na neděli Vzkříšení 31. 3. si posuneme hodinky o hodinu napřed.
 • V neděli Vzkříšení pak budou při bohoslužbách žehnány přinesené velikonoční pokrmy.
 • Od neděle 31. 3. budou slouženy mše svaté v Dol. Lánově od 11:00 a ve Šp. Mlýně od 14:00.
 • Ve sbírce na pojištění kostelů jste věnovali 223 Kč a ve sbírce na chudé bohoslovce v Ugandě 6.713 Kč. Srdečné díky všem!
 • V neděli 7. 4. je den Božího milosrdenství. Na závěr živě přenášené bohoslužby z Vrchlabí bude modlitba podle sv. Faustyny a pro zájemce pomazání balzámem milosrdenství.
 • Na faře (Eljon) ve Špindlerově Mlýně uvítáme od pondělí 15. do soboty 20. 4. pomoc s úklidem, stěhováním a pomocnými pracemi. Více v kanceláři. Moc díky!
 • V neděli 21. 4. bude sbírka na kněžský seminář a formaci našich bohoslovců.
 • Využijte možnosti a dávejte sloužit mši svatou na své úmysly. Domluvte se v zákristii a na faře. Kdo prosí, dostává!
 • Zapojte se do živého růžence a modlete se desátek denně. Dalších více než 60 členů se zas bude modlit za Vás! Přihlášky jsou v kostele i na faře.
 • Hledáme hudebníky a muzikanty pro doprovázení bohoslužeb a šikovné kameramany pro přenos živého vysílání bohoslužeb ve Vrchlabí. Můžeme nacvičit i liturgické tance. Přihlaste se, je to moc potřeba. Každý, kdo slouží Bohu, tomu Bůh poslouží.
 • Zájemci o brigádu do kostela sv. Vavřince na červenec a srpen 2024 hlaste se v kanceláři.

 Zapište si do diáře:

 • Středa 3., 10., 17. 4., 19:00 – Povídání o víře, fara Vrchlabí, příprava na křest
 • Pátek 5. - neděle 7. 4. – Nad Biblí s biblistou, středisko Eljon, Špindlerův Mlýn
 • Pátek 5. 4. – pátek v měsíci, adorace, 18:00, návštěva nemocných
 • Pátek 12. - neděle 14. 04. – Víkend pro snoubence, středisko Eljon, Šp. Mlýn
 • Čtvrtek 18. 4. – Vzpomínkové setkání Domácí hospic Duha – mše svatá od 18:00
 • Neděle 21. 4. – Mše svatá pro děti a Pohádka před obědem
 • Úterý 23. 4. – Špindlerův Mlýn, kostel 18:00 - mše svatá s našimi biskupy v rámci zasedání České biskupské konference
 • Středa 24. 4. – Biblická hodina - fara Vrchlabí, 19:00
 • Sobota 27. 4. – Dolní Branná – 14:00 – koncert hudební a taneční skupiny Musica Rustica
 • Sobota 27. 4. – Dobrodějnické opékání na farní zahradě, 19:00
 • Neděle 28. 4. – Dolní Branná - 11:00 – Poutní mše svatá ke sv. Jiří

 Trpělivost je lepší než síla hrdiny. Přísloví 16,32

Přejeme pokojné Velikonoce prožité se zmrtvýchvstalým Pánem!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

Soubory ke stažení