OHLÁŠKY 3. 9. - 1. 10. 2023

Přečtěte si důležité zprávy z dění ve farnosti
 • V neděli 17. 9. je sbírka na církevní školství v diecézi.
 • V sobotu 16. 9. Vás srdečně zveme na poutní mši svatou do kaple v Kunčicích nad Labem. Nebudou chybět Kartičky poutníka, do nichž je možno získat putovní razítko.
 • V blízkosti svátku sv. Ludmily zveme všechny babičky, aby si přišly pro požehnání na nedělní bohoslužby 16. - 17. 9. v našich kostelích. Sv. Ludmila, babička sv. Václava, je skvělá patronka a přímluvce u Boha!
 • V neděli 24. 9. na závěr mše svaté pro děti a mládež budou požehnány školní batohy, které si školáci a studenti přinesou.
 • Přihlaste co nejdříve své děti na náboženství, abychom mohli brzy domluvit čas výuky. Ve Špindlerově Mlýně bude ve škole výuka ve čtvrtek od 13:00. Ve Vrchlabí na faře se bude vyučovat ve středu Přihlaste i děti, které ještě nechodí do školy, žáky 1. a 2. stupně i středoškoláky. Podrobné informace se dozvíte během září.
 • Upozorňujeme, že původní email kancelar@farnostvr.info je nefunkční. Prosíme, abyste farnost kontaktovali na emailu uvedeném na webových stránkách: vrchlabi@dihk.cz
 • Zájemci o křest dospělých hlaste se v kanceláři, společná příprava začíná na faře ve středu 13. 9. od 19:00 do 20:00. Těšíme se na Vás, vezměte s sebou i své blízké.
 • Máte-li zájem o aktuální informace o dění ve farnosti, dejte nám svoji emailovou adresu.
 • Dávejte sloužit mši svatou na Vaše úmysly. Zapsané intence pro Vrchlabí vyvěšujeme na nástěnce vrchlabského kostela a na webu.
 • Od 3. 9. do 9. 9. je P. Jiří Šlégr na dovolené. V případě potřeby ho zastupuje P. Ivo Kvapil, Jablonec nad Jizerou, e-mail: ivo.kvapil@wo.cz, tel.: 737 407 587.
 • Nové členy uvítají ministranti či scholička Sluníčko.
 • Ve Vrchlabí vzniká nová kapela, která chce doprovázet bohoslužby a shání nové nadšené muzikanty a zpěváky. Zájemci hlaste se co nejdříve do farní kanceláře. Díky.
 • Zveme šikovné kameramany pro přenos živého vysílání bohoslužeb ve Vrchlabí.
 • Aby se naše farnost stávala stále živějším společenstvím, může u nás vzniknout např.: taneční skupina pro liturgické tance, modlitby matek, misijní skupinka, spolčo pro studenty a mládež, manželské páry, pro chlapy či maminky s malými dětmi. Koho nabídka osloví, ať se ozve do farní kanceláře. Zázemí pro setkávání může být na faře.

 Zapište si do diáře:

  

Učme se, čerpajíce sílu z Pána, konat obyčejné skutky neobyčejným způsobem,

a tak každý den růst ve víře, lásce a horlivém svědectví o Kristu.

papež František

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

Soubory ke stažení