Plán hlavních akcí farnosti Vrchlabí

ZÁŘÍ           

 • sobota 16. 9. – poutní mše svatá v Kunčicích nad Labem, 18:00
 • neděle 17. 9. – žehnání babičkám, 9:00, 11:00, 14:00
 • neděle 24. 9. – mše svatá pro děti, pohádka před obědem, 9:00
 • čtvrtek 28. 9. – mše sv., Slavnost sv. Václava, 9:00
 • sobota 30. 9. – výročí posvěcení kostela sv. Jiří v Dolní Branné, 18:00

ŘÍJEN

 • začátek vyučování náboženství
 • modlitba růžence
 • sobota 7. 10. – žehnání kapličky sv. Barbory ve Špindlerově Mlýně, 11:00
 • neděle 8. 10. – poutní mše svatá v kapli sv. Františka na Erlebachově boudě, 15:00
 • neděle 22. 10. – Vrchlabí - mše pro děti, pohádka, 9:00
 • neděle 22. 10. – výročí posvěcení kostela sv. Petra ve Špindlerově Mlýně, 14:00
 • sobota 28. 10. – 20. výročí otevření Eljonu, Špindlerův Mlýn, 10:00
 • neděle 29. 10. – výročí posvěcení kostela sv. Jakuba v Dolním Lánově, 11:00

LISTOPAD

 • čtvrtek 11. – sv. Vavřinec, 17:00 mše sv. za zemřelé, ekumenická modlitba na hřbitově, 18:00
 • sobota 4. 11. – výročí posvěcení kostela sv. Josefa v Dolním Dvoře, 16:00
 • čtvrtek 9. 11. – pozůstalostní setkání a bohoslužba, kostel Vrchlabí, 18:00
 • od středy 15. 11. – Vrchlabí, bohoslužby ve všední den v kapli na faře, 18:00
 • od soboty 18. 11. – sobotní bohoslužby v Dolní Branné a okolí začínají v 16:00
 • sobota 25. 11. – příprava věnců pro Adventní jarmark na faře ve Vrchlabí, 8:00
 • neděle 26. 11. Krista Krále – Adventní jarmark pro Ugandu, 9:00, mše svatá pro děti

PROSINEC

 • putování Pražského Jezulátka po rodinách
 • rorátní mše svaté – neděle 7:00 – 1., 2., 3., 4. neděle adventní
 • v Dolním Lánově nebudou v době adventní slouženy mše svaté, bohoslužby zde budou na Vánoce 24. 12. v 16:00 a v neděli 31. 12. v 11:00, během zimního období zde bohoslužby nebudou, zahájení bohoslužeb bude od Velikonoc 31. 3.
 • pátek 1. 12., koncert Musica Rustica, kostel Dolní Branná, 17:30
 • sobota 2. 12., koncert Musica Rustica, kostel Špindlerův Mlýn, 14:00
 • neděle 3. 12. – na vrchlabskou mši svatou přijde Mikuláš, 7:00
 • čtvrtek 7. 12. – setkání Pastorační rady + adventní poděkování lidem zapojených do služeb farnosti, 18:00
 • sobota 9. 12. – vánoční výzdoba v kostele ve Vrchlabí, 9:00
 • sobota 16. 12. - sobota před 3. adventní nedělí – Adventní duchovní obnova, 9:00
 • v neděli 24. 12. je zároveň 4. neděle adventní a Štědrý den, ráno bude rorátní mše svatá ve Vrchlabí v 7:00 a od odpoledne obvyklý pořad štědrovečerních bohoslužeb
 • neděle 24. 12. – půlnoční mše svaté – hudba přizpůsobená příchozím – koledy, sbor dětí
 • úterý 26. 12. – mše svatá pro děti, 9:00
 • sobota 30. 12. – zpívání koled při svíčkách – Špindlerův Mlýn, 19:00
 • neděle 31. 12. – Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů
 • otevřený kostel během vánočních svátků
 • sbírka trvanlivých potravin pro chudé
 • do konce roku zjistit zájem účastníků na farní výlet

LEDEN 

 • Pondělí 1. 1. budou mše svaté slouženy: Vrchlabí 9:00, Špindlerův Mlýn 11:00
 • od ledna do Velikonoc budou nedělní bohoslužby ve Vrchlabí v 9:00 a ve Špindlerově Mlýně v 11:00
 • od ledna se sobotní bohoslužby přesouvají z Dolní Branné do kaple ve Vrchlabí (17:00) až do poutní mše sv. Jiří 28. 4.
 • nedělní večerní bohoslužby ve Vrchlabí během zimní sezóny - jen pokud se podaří zajistit
 • středa 3. 1. – Tříkrálové setkání P. Šlégra se starosty okolních obcí
 • středa 3. 1. – Tříkrálové setkání P. Šlégra s nájemníky a pracovníky fary
 • sobota 6. 1. – Tříkrálová bohoslužba u kaple sv. Františka – Špindlerův Mlýn, 15:45
 • středa 17. 1. – poutní mše svatá ke sv. Antonínovi poustevníkovi - farní kaple, Vrchlabí
 • čtvrtek 18. 1. – čtvrtek 25. 1. – Týden modliteb za jednotu křesťanů (st-pá)
 • neděle 28. 1. – mše svatá pro děti
 • od středy 31. 1. rozdávání kartiček „Modlitba za ulice“

ÚNOR

 • čtvrtek 1. 2. – setkání Pastorační rady, 18:00
 • pátek 2. 2. – žehnání svíček hromniček, 18:00
 • sobota 3. 2. – svatoblažejské požehnání, 17:00
 • neděle 11. 2. – udílení svátosti nemocných (sv. Panny Marie Lurdské - 11. 2.)
 • středa 14. 2. – Popeleční středa, kostel, 18:00
 • od Popeleční doby celou postní dobu - Modlitba za ulice
 • neděle 25. 2. – mše svatá pro děti
 • křížové cesty, křížová cesta pro děti (v době postní budou v pátek bohoslužby v kostele,

1x v měsíci na faře v kapli)

BŘEZEN

 • sobota 16. 3. – sobota před 4. nedělí postní – Postní duchovní obnova, Den pro Pána, kající bohoslužba
 • neděle 17. 3. – po mši svaté se hlásí dobrovolníci na pomoc s liturgií Svatého týdne
 • čtvrtek 21. 3. – příprava velikonoční liturgie, rozdávání textů, fara 18:00
 • neděle 24. 3. – mše svatá pro děti
 • čtvrtek 28. 3. – Sederová večeře, 19:00
 • pátek 29. 3. – ekumenická křížová cesta městem na Velký pátek, 16:15
 • sobota 30. 3. – večerní obřady velikonoční vigilie, 20:00

DUBEN

 • sobota 27. 4. – Dobrodějnické opékání na farní zahradě, 19:00
 • neděle 28. 4. – mše svatá pro děti
 • neděle 28. 4. – poutní mše svatá v kostele sv. Jiří, Dolní Branná, 11:00; (1. po zimě)

KVĚTEN

 • Cyklistické požehnání v Dolní Branné, kostel sv. Jiří - datum bude upřesněno
 • úterky – májové pobožnosti – vedou jednotlivci, rodiny či společenství, 18:00
 • středa 1. 5. – pouť Dolní Dvůr s pěší poutí z Vrchlabí, 11:00
 • sobota 4. 5. – 1. sobota v měsíci - Motorkářské požehnání, 12:00 - od 11:00 otevřený kostel
 • čtvrtek 16. 5. – setkání Pastorační rady, 18:00
 • neděle 19. 5. – Slavnost Seslání Ducha Svatého
 • čtvrtek 23. 5 - sobota 25. 5. – farní výlet – Klokoty u Tábora
 • sobota 25. 5. – poutní mše svatá v kapli Panny Marie v Kunčicích – poslední májová, 18:00
 • sobota 25. 5. – 26. 5. – Nocování na faře
 • neděle 26. 5. – mše svatá pro děti

ČERVEN

 • neděle 2. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. jen ve Vrchlabí, farní den, setkání farníků, 9:00
 • pátek 7. 6. – Noc kostelů – otevření kostelů pro veřejnost
 • neděle 16. 6. – mše svatá pro děti
 • neděle 30. 6. – výročí posvěcení kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí, 9:00
 • neděle 30. 6. – (poslední celý víkend) poutní mše svatá v kostele sv. Petra ve Špindl. Mlýně, 14:00

ČERVENEC

 • sobota 27. 7. – poutní mše v Dolním Lánově, spojeno s pěší poutí z Vrchlabí, 16:00, koncert 17:00
 • neděle 28. 7. – žehnání dědečkům (sv. Jáchym 26. 7.)

SRPEN

 • sobota 10. 8. – pěší pouť na Sněžku, 12:00
 • neděle 11. 8. – poutní mše svatá Vrchlabí, 9:00

  

Pravidelné aktivity

 • adorace pátek v měsíci
 • návštěvy nemocných - 1. pátek v měsíci
 • povídání o víře (příprava ke svátostem) – každou středu, 19:00, i on-line
 • mše svaté pro děti a pohádky před obědem – obvykle poslední neděle v měsíci, 9:00
 • Biblická hodina – poslední středa v měsíci, 19:00 i on-line
 • bohoslužby v Domově pro seniory – 4. čtvrtky v měsíci, 9:30
 • nácvik ministrantů – předposlední neděle v měsíci, 8:30
 • Společenství zlatého věku – podle zájmu např. 2. středa v měsíci, 16:30
 • hospicové společenství – vybrané pondělky, 18:00
 • podpora bohoslovců v Ugandě
 • živý růženec
 • Manželské večery, společenství manželů, modlitby matek a setkání pro chlapy podle zájmu
 • Akce střediska Eljon (fara Špindlerův Mlýn):

Poustevnický pobyt, Duchovní obnovy pro manželské páry, Adventní víkendy ticha, Trénování paměti, Setkání zdravotníků, Víkend pro snoubence, Víkend pro fotografy apod.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.