Plán hlavních akcí farnosti Vrchlabí - školní rok 2022/2023

ZÁŘÍ             
 • středa 14. 9. – tichá adorace za mír na Ukrajině na výzvu biskupů ve svátek Povýšení sv. Kříže
 • neděle 18. 9. – žehnání babičkám, 9:00
 • sobota 24. 9. – poutní mše svatá v Kunčicích nad Labem, 18:00
 • pátek 23. 9. – modlitba za volby, 18:00
 • neděle 25. 9. – mše svatá pro děti, pohádka před obědem, 9:00
 • středa 28. 9. – mše sv., Slavnost sv. Václava, 9:00
ŘÍJEN
 • začátek vyučování náboženství
 • modlitba růžence
 • od října budou bohoslužby ve všední den ve středu od 18:00, čtvrtek od 7:30
 • sobota 1. 10. – výročí posvěcení kostela sv. Jiří v Dolní Branné, 18:00
 • neděle 9. 10. – poutní mše svatá v kapli sv. Františka na Erlebachově boudě, 15:00
 • neděle 23. 10. – Vrchlabí - mše pro děti, pohádka, 9:00
 • neděle 23. 10. – výročí posvěcení kostela sv. Jakuba v Dolním Lánově, 11:00
 • neděle 23. 10. – výročí posvěcení kostela sv. Petra ve Špindlerově Mlýně, 14:00
 • sobota 29. 10. – výročí posvěcení kostela sv. Josefa v Dolním Dvoře, 14:00
LISTOPAD
 • středa 2. 11. – sv. Vavřinec, 17:00 mše sv. za zemřelé, ekumenická modlitba na hřbitově - 18:00
 • od středy 16. 11. – Vrchlabí, bohoslužby ve všední den v kapli na faře
 • od soboty 19. 11. – sobotní bohoslužby v Dolní Branné a okolí začínají v 16:00
 • neděle 20. 11. – Adventní jarmark pro Ugandu, 9:00 a mše svatá pro děti
PROSINEC
 • putování Pražského Jezulátka po rodinách
 • rorátní mše svaté – neděle 7:00 – 1., 2., 3., 4. neděle adventní
 • čtvrtek 1. 12. – setkání Pastorační rady + adventní poděkování lidem zapojených do služeb farnosti, 18:00
 • od pátku 2. 12. do Velikonoc budou páteční bohoslužby ve Vrchlabí od 17:00
 • neděle 4. 12. – na vrchlabskou mši svatou přijde Mikuláš, 7:00
 • sobota 10. 12. – Adventní duchovní obnova, 9:00
 • zpívání u vánočního stromu v Dolním Dvoře
 • sobota 24. 12. – půlnoční mše svaté – hudba přizpůsobená příchozím – koledy, sbor dětí
 • pondělí  26. 12. – mše svatá pro děti
 • pátek 30. 12. – Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů
 • pátek 30. 12. – zpívání koled při svíčkách – Špindlerův Mlýn, 19:00
 • sobota 31. 12. – mše svatá, 16:00
 • otevřený kostel během vánočních svátků
 • sbírka trvanlivých potravin pro chudé
LEDEN 
 • středa 4. 1. – Tříkrálové setkání P. Šlégra se starosty okolních obcí
 • středa 4. 1. – Tříkrálové setkání P. Šlégra s nájemníky a pracovníky fary
 • pátek 6. 1. – Tříkrálová bohoslužba u kaple sv. Františka – Špindlerův Mlýn, 15:45
 • úterý 17. 1. – poutní mše svatá ke sv. Antonínovi poustevníkovi - farní kaple, Vrchlabí
 • středa 18. 1. – středa 25. 1. – Týden modliteb za jednotu křesťanů
 • neděle 29. 1. – mše svatá pro děti
 • nedělní večerní bohoslužby ve Vrchlabí během zimní sezóny - jen pokud se podaří zajistit
ÚNOR
 • čtvrtek 2. 2. – žehnání svíček hromniček, 17:00
 • čtvrtek 2. 2. – setkání Pastorační rady, 18:00
 • pátek 3. 2. – svatoblažejské požehnání, 17:00
 • neděle 5. 2. – udílení svátosti nemocných (sv. Panny Marie Lurdské - 11. 2.)
 • středa 22. 2. – Popeleční středa, 18:00
 • neděle 26. 2. – mše svatá pro děti
 • křížové cesty, křížová cesta pro děti (v době postní budou v pátek bohoslužby v kostele, 1x v měsíci na faře v kapli)
BŘEZEN
 • sobota 25. 3. – Postní duchovní obnova, Den pro Pána, kající bohoslužba
 • neděle 26. 3. – mše svatá pro děti
 • neděle 26. 3. – po mši svaté se hlásí dobrovolnící, kteří pomohou s liturgií Svatého týdne
 • čtvrtek 30. 3. – příprava velikonoční liturgie, rozdávání textů po mši svaté v kapli, 17:45
DUBEN
 • čtvrtek 6. 4. – Sederová večeře, 19:00
 • pátek 7. 4. – ekumenická křížová cesta městem na Velký pátek, 16:15
 • sobota 8. 4. – večerní obřady velikonoční vigilie, 20:00
 • od pátku 14. 4. do Adventu budou páteční bohoslužby ve Vrchlabí od 18:00
 • sobota 29. 4. – Dobrodějnické opékání na farní zahradě, 19:00
 • neděle 30. 4. – mše svatá pro děti
 • neděle 30. 4. – poutní mše svatá v kostele sv. Jiří, Dolní Branná, 11:00
KVĚTEN
 • úterky – májové pobožnosti – vedou jednotlivci, rodiny či společenství, 18:00
 • pondělí 1. 5. – pouť Dolní Dvůr s pěší poutí z Vrchlabí, 11:00
 • sobota 6. 5. – Motorkářské požehnání, 12:00 - od 11:00 otevřený kostel
 • čtvrtek 18. 5. – setkání Pastorační rady, 18:45, mše svatá v 18:00 v kostele
 • sobota 27. 5. – poutní mše svatá v kapli Panny Marie v Kunčicích – poslední májová, 18:00
 • sobota 27. 5. – 28. 5. – Nocování na faře
 • neděle 28. 5. – Slavnost Seslání Ducha Svatého, mše svatá pro děti
ČERVEN
 • pátek 2. 6. – Noc kostelů – otevření kostelů pro veřejnost
 • neděle 11. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. jen ve Vrchlabí, farní den, sv. přijímání, setkání farníků, 9:00
 • neděle 18. 6. – mše svatá pro děti
 • neděle 25. 6. – výročí posvěcení kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí, 9:00
 • neděle 25. 6. – poutní mše svatá v kostele sv. Petra ve Špindlerově Mlýně, 14:00
ČERVENEC
 • sobota 22. 7. – poutní vše svatá v Dolním Lánově, spojeno s pěší poutí z Vrchlabí, 16:00
 • neděle 23. 7. – žehnání dědečkům (sv. Jáchym 26. 7.)
SRPEN
 • neděle 6. 8. – poutní mše svatá Vrchlabí, 9:00
 • čtvrtek 10. 8. – pěší pouť na Sněžku, 12:00

 

Pravidelné aktivity

 • adorace 1. pátek v měsíci
 • návštěvy nemocných - 1. pátek v měsíci
 • povídání o víře (příprava ke svátostem) – každou středu, 19:00, i on-line
 • mše svaté pro děti a pohádky před obědem – poslední neděle v měsíci, 9:00
 • Biblická hodina – poslední středa v měsíci, 19:00 i on-line
 • bohoslužby v Domově pro seniory – 4. čtvrtky v měsíci, 9:30
 • nácvik ministrantů – předposlední neděle v měsíci, 8:30
 • Společenství zlatého věku – podle zájmu např. 2. středa v měsíci, 16:30
 • hospicové společenství – vybrané pondělky, 18:00
 • podpora bohoslovců v Ugandě
 • živý růženec
 • Manželské večery a společenství manželů podle zájmu
 • Akce střediska Eljon (fara Špindl. Mlýn):

Poustevnický pobyt, duchovní obnovy pro manželské páry, Adventní víkendy ticha, Trénování paměti, Setkání zdravotníků, Víkend pro snoubence, Víkend pro fotografy apod.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.