Čtení ke mši svaté

Abychom nebyli sami, nechme se oslovit Božím slovem.

Čtení z dnešního dne

Téma týdne

Poslechněte si nahrávky liturgických čtení na neděle i všední dny.

Nedělní texty jsou zde ve třech variantách přednesu a pro všední dny je k dispozici jedna nahrávka. Vhodná pomůcka pro ty, kdo při boholsužbách biblické texty čtou.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.