Podpořte nás

Dary pro naši farnost je možné posílat na tyto účely:

 

Farnost 

Číslo účtu

VS

Text do Poznámky

Dolní Branná 1096022339/0800 999 Dar na farnost
    700 Dar na kostel - oprava
Dolní Lánov 1096020309/0800 999 Dar na kostel - oprava
    888 Dar na faru - oprava
    900 Dar na farnost
Špindlerův Mlýn 1187066329/0800 999 Dar na farnost
    888 Dar na faru - přístavba
Vrchlabí 1187204349/0800 999 Dar na farnost
    900 Dar na živé vysílání
    888 Dar na bohoslovce v Ugandě *
    800 Dar na Adventní jarmark pro Ugandu **
    777 Dar na intence pro misie ***
    555 Dar na Ukrajinu
*  Podpořte seminář sv. Pavla v Ugandě, kde studují bohoslovci, kteří jsou nadějí Ugandy. Více se dozvíte zde. P. Jiří Šlégr tento seminář osobně navštívil v době, kdy působil jako ředitel Papežských misijních děl pro ČR. Strávil tam nějaký čas, navázal osobní vztahy a dodnes s těmito lidmi, kteří obdivuhodně nesou své těžkosti, udržuje živé kontakty. 
 
** Farnost Vrchlabí pořádá každoročně Adventní jarmark na podporu bohoslovců. Dobrovolníci vyrábějí adventní věnce a jiné vánoční ozdoby. Těm, kdo pak na tyto věnce přispěli, věnce připomínají, že pomohli lidem, kteří se nemají tak dobře jako my. Informační leták je k nahlédnutí níže. Přispět můžete také bezhotovostní formou.
 
*** Kněžím v misiích pomůžete nejvíce tím, když necháte odsloužit mši svatou v misijních zemích na Váš úmysl (dobrý úmysl dárce) a na tuto odslouženou mši zašlete finanční příspěvek na účet. Tyto mešní intence pro misie jsou pro místní kněze často jediným příjmem, protože nemají žádný plat a žijí z darů dobrodinců. Navíc řeší problémy bídy, nemocí, hladu i pronásledování a často z přijatých darů pomáhají chudým. Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč. Do zprávy pro příjemce uveďte požadovaný počet odsloužených mší. Takto konkrétně posíláme pomoc například do semináře v Zambii.

Za všechny dary upřímné a srdečné díky!

 

Potvrzení o přijetí daru vystavujeme po domluvě.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.