Podpořte nás

Dary pro naši farnost je možné posílat na tyto účely:

 

Farnost 

Číslo účtu

VS

Text do Poznámky

Dolní Branná 1096022339/0800 999 Dar na farnost
    700 Dar na kostel - oprava
Dolní Lánov 1096020309/0800 999 Dar na kostel - oprava
    888 Dar na faru - oprava
    900 Dar na farnost
Špindlerův Mlýn 1187066329/0800 999 Dar na farnost
    888 Dar na faru - přístavba
    555 Dar na faru - rekonstrukce koupelen
Vrchlabí 1187204349/0800 999 Dar na farnost
    900 Dar na živé vysílání
    888 Dar na bohoslovce v Ugandě *
    800 Dar na Adventní jarmark pro Ugandu **
    777 Dar na intence pro misie ***
O darech na přístavbu fary ve Špindlerově Mlýně se dozvíte více zde a zde
 
*  Podpořte seminář sv. Pavla v Ugandě, kde studují bohoslovci, kteří jsou nadějí Ugandy. Více se dozvíte zde. P. Jiří Šlégr tento seminář osobně navštívil v době, kdy působil jako ředitel Papežských misijních děl pro ČR. Strávil tam nějaký čas, navázal osobní vztahy a dodnes s těmito lidmi, kteří obdivuhodně nesou své těžkosti, udržuje živé kontakty. 

O semináři sv. Pavla v Ugandě

 V semináři sv. Pavla v diecézi Fort Portal v Ugandě studuje přibližně 160 seminaristů ze 17 diecézí Ugandy. Kromě studia se bohoslovci učí hospodařit na farmě. Pěstují banány, kukuřici, fazole .... mají krávy a kuřata – snaží se snížit náklady na jídlo pro seminaristy. Mnoho seminaristů má problém přispívat i stanovenou částkou na život v semináři. 

  • Náklady na každého studenta za rok -  asi 1000 eur ročně -  zhruba 3 750 000 ugandských šilinků – 27 000 Kč
  • Oprava domu pro zaměstnance semináře – 18 660 eur – 69 982 000 ugandských šilinků – 503 820 Kč
  • Snížit náklady za vodu (zajištění podzemní vody a nádrže  na dešťovou vodu) – 25 560 eur – 95 866 400 ugandských šilinků – 690 120 Kč
  • Kolik stojí potraviny: Prase (sele) 500 Kč, prasnice 3.000 Kč, slepice 130 Kč, 50 kg pytel kukuřičné mouky 1.000 Kč,  jedno jídlo v semináři 100 Kč, Bible 200 Kč, 1 vejce 3 Kč.

Co se pořídilo z darů vrchlabské farnosti:

- fontána v parku (viz obrázek výše) byla postavena jako výraz vděčnosti a připomínka společné víry

Dále pořídíli v semináři:

1. Nákup počítačů v rámci přípravy na e-learningový program pro studenty

2. Oprava prosakující střechy knihovny, do které mají být počítače umístěny

3. Rozšíření a oprava vepřína pro generování příjmu a krmení.

4. Oprava a vybavení jídelny studentů pro lepší hygienu a zdraví

5. Instalace systému toaletní vody v izolační místnosti pro studenty s nakažlivými infekcemi.

 
** Farnost Vrchlabí pořádá každoročně Adventní jarmark na podporu bohoslovců. Dobrovolníci vyrábějí adventní věnce a jiné vánoční ozdoby. Těm, kdo pak na tyto věnce přispěli, věnce připomínají, že pomohli lidem, kteří se nemají tak dobře jako my. Informační leták je k nahlédnutí níže. Přispět můžete také bezhotovostní formou.
 
*** Kněžím v misiích pomůžete nejvíce tím, když necháte odsloužit mši svatou v misijních zemích na Váš úmysl (dobrý úmysl dárce) a na tuto odslouženou mši zašlete finanční příspěvek na účet. Tyto mešní intence pro misie jsou pro místní kněze často jediným příjmem, protože nemají žádný plat a žijí z darů dobrodinců. Navíc řeší problémy bídy, nemocí, hladu i pronásledování a často z přijatých darů pomáhají chudým. Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč. Do zprávy pro příjemce uveďte požadovaný počet odsloužených mší. Takto konkrétně posíláme pomoc například do semináře v Zambii.

Za všechny dary upřímné a srdečné díky!

 

Potvrzení o přijetí daru vystavujeme po domluvě.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.