Kostel sv. Jiří

Filiální kostel sv. Jiří, mučedníka (1857-1860), Dolní Branná

GPS N 50°35.45563', E 15°35.46070'    mapa

Historie

Kostel sv. Jiří stojí ve středu obce. Již v roce 1398 zde nechala vystavět Eusebia z Valdštejna dřevěný kostel, který byl zničen během husitských válek. Později, v r. 1490, majitel vesnice Jiří z Valdštejna tady postavil kostel nový, tentokrát kamenný a se zvonicí. V roce 1857 se začalo s přestavbou starého kostela a 21. září téhož roku byl položen základ ke stavbě dnešního kostela, který byl 2. října 1860 vysvěcen. Jeho práh je 436 m nad hladinou moře. Zatím poslední větší oprava kostela proběhla v letech 1969-1970. Oprava havarijního stavu krovu a střechy kostela začala v roce 2021. 

Interiér

Uvnitř kostela na pravé zdi je bílá mramorová deska se čtyřmi dětskými postavičkami a Kristem na kříži, s českým nápisem: „V r. 1597 před tímto oltářem mrtvá těla synů a dcer pana Johanna Blediny, úředníka štěpanického panství, v tichu očekávají příchod Pána.“ Na vnějším zdivu kostela byly dva náhrobní kameny z pískovce, které nesou již velmi málo čitelné nápisy: „Vím, že můj Spasitel žije a že já v poslední den ze země opět vstanu. Budu také oděn svou kůží a ve svém těle uzřím Boha svého, kterého já sám uzřím a moje oči budou naň hleděti a nikdo jiný! Tuto naději chovám ve svém srdci. Toto tělo odpočívá v Pánu…“ (další není čitelné). Druhý z náhrobků prozrazuje, že: „Léta Páně 1606 dne 26. dubna zemřel vysoce urozený pán Jan Bledina…“

Interiér dostal nedávno novější obětní stůl, ozvučení a osvětlení. Byl obnoven povrch dřevěného stupně v presbytáři a oltářních schodů.

Zvony

Na kostelní věži se nachází údajně druhý nejstarší zvon v diecézi, o němž víme, že byl odlit roku 1499 s českým nápisem: „Tento zwon slit gest licczsti letha bozieho tisicieho cztirsteho dewadesateho dewateho panu bohu vssemohucimu a swatymu Girzi.“ Zvon má hmotnost 260 kg a průměr 73,5 cm. 16. srpna 1983 byl prohlédnut znalcem a ten o něm napsal: „Je to zvon velmi cenný s kvalitním akustickým odrazem.“ Nedal svolení k elektrifikaci pohonu zvonu.

Varhany

Jednomanuálový pneumatický kuželkový nástroj s Barkerovou pákou postavili Josef Ženatý a Josef Kunt v roce 1926. Při stavbě byla použita a rozšířena původní varhanní skříň z 1. poloviny 18. století. Nástroj byl opraven v r. 1993 a naposledy v roce 2019. Je v dobrém technickém stavu. 

V roce 2018 jsme v místním kostele sv. Jiří začali s opravou varhan. Celková oprava stála 128.200 Kč. Abychom byli schopni opravu financovat, uspořádali jsme ve spolupráci s obecním úřadem v kostele sv. Jiří, v neděli 16. září 2018, benefiční koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu. Koncert se velmi vydařil a vybralo se 11.400 Kč. Zbývající částku jsme pak získali od dalších dárců. Pan starosta slíbil, že pokud se podaří varhany opravit, pozve Jiřího Pavlicu s jeho kapelou ještě jednou, aby opravené varhany při koncertě vyzkoušeli. Tento druhý koncert se opravdu uskutečnil 28. 9. 2019, kdy opět do posledního místečka zaplněný kostel byl svědkem skvělé duchovní a hudební atmosféry. 

Dispozice varhan:

Manuál (C - f3,54)
Principal 8"
Burdon 8"
Flétna 8"
Gamba 8"
Salicional 8"
Oktáva 4"
Mixtura 2 2/3"
Pedál (C - d1, 27)
Subbas 16"
Oktávbas 8"

Oktáv kopel, Pedál kopel, cresc (nožní šoupě), P-Mf-F-T

* * *

Od roku 2021 probíhají opravy střechy tohoto kostela za přispění finanční pomoci od Česko-německého fondu budoucnosti, Královéhradeckého kraje a Obce Dolní Branná.

  

Finanční dary na kostel v Dolní Branné lze posílat:

číslo účtu: 1096022339/0800, variabilní symbol 700 a do poznámky pro příjemce: Dar kostel.

Za jakoukoliv podporu a pomoc děkujeme!

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.