Kostel sv. Petra

Filiální kostel sv. Petra, apoštola (1807), Špindlerův Mlýn

GPS    N 50°43.63725', E 15°36.69142'    mapa

Historie

Špindlerův Mlýn vznikl jako samostatná osada ve 2. polovině 18. století zřejmě jako bydliště horníků, kteří zde těžili hlavně zlato a stříbro. Ke svému jménu přišel spíše náhodou. Obyvatelé okolních dřevařských chalup spolu s horníky ze Svatého Petra se scházeli ve mlýně mlynáře Špindlera a právě odtud poslali v r. 1784 a 1787 supliky císaři, aby si místo rozpadávající se kapličky mohli postavit nový kostelík. Vyhověl jim teprve císař František I., když 13. 7. 1793 vydal patent povolující stavbu kostela a založení farnosti. Protože ale nevěděl, kam dopis odeslat, nechal jako adresu napsat "Spindelmühle". Od té doby se jmenují všechny okolní boudy a malá sídliště Spindelmühle - česky Špindlerův Mlýn.
Ještě v roce 1793 si osadníci postavili malý dřevěný kostelík a přenesli sem bohoslužby ze Svatého Petra. Svatopetrskou kapli, založenou už hrabětem Rudolfem Morzinem někdy v polovině 17. století, později zbořili.

Velký zděný kostel, který byl vysvěcen v roce 1807 a bez velkých úprav se zachoval dodnes, vystavěl stavitel Weiss z Vrchlabí s tesařským mistrem Erbenem v místech mezi dřevěným kostelíkem a starou myslivnou. Byl zasvěcen sv. Petrovi, apoštolovi. Kostel je klasicistní, jednolodní, s polygonálním presbytářem se sakristií po severní straně. V průčelním štítě je vsazena bedněná hranolovitá vížka. Stěny jsou členěny lizénami, okna segmentově uzavřená.

 

Interiér

Uvnitř jsou ploché stropy s novou malbou čtyř evangelistů z 20. století. Vnitřní zařízení kostela je klasicistní z doby stavby. Retabulum je portálové, pilířové se sv. Vojtěchem a Floriánem po stranách a Nejsvětější Trojicí v nástavci. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého je z 18. století.

Varhany

Jednomanuálový pneumatický kuželkový nástroj postavila firma Rieger v roce 1905. V současné době je ve vyhovujícím technickém stavu a běžně se používá.

Dispozice varhan:

I. manuál (C - f3, 54)
Principal 8"
Gedeckt 8"
Salicional 8"
Oktave 4"
Dolce 4"
Rauschquinte 2x
Pedál (C - d1, 27)
Subbas 16"
Cello 8"
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.