KRONIKA

Chval duše má Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní. A tak to děláme...

Farnost Vrchlabí nevedla až do roku 2015 svoji kroniku. Vzhledem k tomu, že do farnosti patří rozsáhlé území 200 km2 s celou řadou obcí, domluvili jsme se, že začneme postupně podle našich schopností a sil tuto situaci napravovat.

A tak od roku 2015 začali dobrovolníci připravovat jednu kroniku pro Špindlerův Mlýn a druhou pro Dolní Lánov. Věříme, že se postupně najdou dobří a šikovní lidé, kteří zmapují zbývající dění ve Vrchlabí, Dolní Branné, Dolním Dvoře a Kunčicích nad Labem.

Kroniky jsou uloženy ve farní kanceláři. Bývají k nahlédnutí při farních dnech nebo jiných větších akcích. Zde pro ukázku přinášíme alespoň malou ochutnávku.

 

                

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.