Statistické údaje duchovní zprávy roku 2022

Statistické údaje duchovní zprávy roku 2022:

počet křtů: 16 dětí a 7 dospělých;

1. sv. přijímání: 7 dětí a 8 dospělých, celkem 15;

biřmování: 16

uzavřených manželství: 6;

svátostí nemocných: 50;

pohřbů: 6,

počet dětí a mládeže na náboženství: 22.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.