Horské středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně oslavilo 20 let

V sobotu 28. října 2023 se ve Špindlerově Mlýně sešlo kolem devadesátky poutníků, kteří přišli, aby společně Nejvyššímu poděkovali za 20 let od slavnostního otevření a požehnání střediska Eljon, které vzniklo na místní zrekonstruované faře. 

V 10:00 zahájil oslavy pomocný královéhradecký biskup Mons. Josef Kajnek, který jako hlavní celebrant předsedal bohoslužbě v kostele sv. Petra. V obětním průvodu se kromě chleba a vína nesla svíce s logem Eljonu určená do kaple, cihličky, které symbolizují modlitby a oběti lidí v rámci Duchovní stavby a Duchovní stráže Eljonu. Nechyběl ani dvoupatrový narozeninový dort, koláčky a kroniky. Poslední kronika zaplnila prázdné stránky těsně před oslavami a vystačila přesně na 10 let. Na další kapitolu eljonského dění byla pořízena nová kronika. Program v kostele doprovázela skupina Petach, která má zázemí na Eljonu a působí zde již 19 let. Devět ministrantů se sešlo z Červeného Kostelce, Horoměřic, Špindlerova Mlýna a Oder.

Program v kostele pokračoval vystoupením pana Jana Macha, autora eljonské kaple. Zavzpomínal na začátky rekonstrukce a vývoj řešení interiéru kaple v podkroví. Popřál Eljonu krásu, mládí a moudrost. Paní Hana Černíková představila připravovanou knižní publikaci Příběh špindlerovské fary. Martin Roller moderoval zajímavý kvíz a P. Jiří Šlégr zakončil program v kostele prezentací aktivit a dění v centru Eljon. Přítomní se mimo jiné dověděli, že fara byla postavena v roce 1797. Ve středisku Eljon se konalo 612 prospěšných akcí a celkem se jich účastnilo 11 000 účastníků. Na rekreaci přijelo přes 10 500 hostů. Celkem využilo nabídky Eljonu přes 21 500 hostů. Představena byla i plánovaná přístavba fary, díky které vznikne parkoviště, společenská místnost (jídelna), kuchyň, WC, 2 byty: zázemí pro lektory, správce a obsluhu střediska. Protože chybí peníze, dárci mohou věnovat finanční pomoc „cihlu“ (více: www.pristavba-farasm.cz).  V souvislosti s oslavami měli účastníci možnost získat propisky Eljonu s citátem a 20. výročím. Chráněná dílna Česvel připravila magnetky a pěkné plátěné tašky. Paní Ryšánková z Nové Hradečné věnovala dřevěné medaile s logem Eljonu.

Jiří Šlégr popsal atmosféru oslav takto: „Prostory centra Eljon zaplnili hosté, pro které připravili vynikající guláš uprchlíci - naši přátelé z Ukrajiny. Skupinka šikovných hostů udělala 140 chlebíčků, další dobrovolníci přinesli buchty. Pekl i třináctiletý František. Abychom se všichni vešli, eljonské pokoje se proměnily na salónky. Líbilo se mi, že roznášení jídla a občerstvení se ujala mládež i děti. Přítomná řeholní sestra Alžběta, která zde před několika lety našla své povolání, dostala za úkol se svoji kolegyní rozkrájet narozeninový dort. Velký úspěch měly tradiční koláčky, které na oslavy věnovala studenecká pekárna Hamáček. Jsem rád, že přijeli přátelé, se kterými jsem se řadu let neviděl. Mezi hosty byla naše věrná 91letá spolupracovnice paní Barcuchová a jeden z prvních správců Tomáš Matyska. Přijeli také manželé Krejčovi, jejich prostřednictvím dostal Eljon v počátcích ovčí houně do kaple a dřevo pro půdní prostory. Dokonce i Pražské Jezulátko připomnělo v den oslav jedné rodině ve 3:00 ráno, aby na tuto událost nezapomněli. Děkuji Bohu za veškerou pomoc, milosti a zázraky, kterých jsem byl během 20 let očitým svědkem. Mám radost, že se v našem středisku vytvořilo krásné rodinné společenství, můžeme vnímat přítomnost Nejvyššího.“

Římskokatolická farnost-děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, tel.: 604 690 294; e-mail: rkf.vrchlabi@dihk.cz, www.farnostvrchlabi.eu, www.pristavba-farasm.cz

 

Finanční podpora přístavby fary, číslo účtu: 1187066329/0800, VS 888.

Pro úhrady v cizí měně: IBAN: CZ06 0800 0000 0011 8706 6329

Kód banky (BIC): GIBACZPX

www.pristavba-farasm.cz 

Aktuální nabídka Eljonu: www.eljon.cz      

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.