ADVENTNÍ JARMARK PRO UGANDU neděle 26. 11. - neděle 3. 12. 2023

Jak se stalo již tradicí, ve vrchlabské farnosti se uskutečnil každoroční Adventní jarmark pro Ugandu. V týdnu před Slavností Ježíše Krista Krále lidé buď doma, nebo na vrchlabské faře vyrábí adventní věnce či jiné výrobky, které pak jsou v posledním týdnu liturgického roku nabízeny zájemcům. Do akce se zapojují ti, kdo mají čas a chuť: rodiče s dětmi, mládež, skautky, muži či ženy, senioři apod. Často je to příležitost k neformálním setkáním, rozhovorům a poznání nových lidí. Přípravy letošního jarmarku se účastnilo asi 40 dobrovolníků nejen blízkého okolí ale i z daleka: přijeli z Vrchlabí, Poniklé, Lánova, Špindlerova Mlýna, Černého Dolu, Dolní Branné, Dolních Štěpanic, Mrklova, Holic i uprchlíci z Ukrajiny. Šikovní pomocníci sháněli potřebné chvojí a větve na věnce a svícny, jiní doma sušili ovoce nebo sbírali nejrůznější plody na ozdoby. Hlavní výrobní dny byly čtvrtek, pátek a sobota, kdy se na faře pomocníci střídali. V sobotní poledne si brigádníci pochutnali na společné pizze. Na adventním jarmarku byla úžasná nabídka asi 200 dárků: věnců, svícnů, andílků, mýdel, koupelové soli apod.

Od počátku se výtěžkem podporují chudí bohoslovci Semináře sv. Pavla v diecézi Fort Portal v Ugandě, kde studuje asi 170 bohoslovců ze 17 diecézí. Vrchlabská farní kancelář je v kontaktu přímo s rektorem a vedením semináře, kam vybrané finanční prostředky přímo putují. Z darů vrchlabské farnosti se již např. pořídilo: oprava a vybavení jídelny studentů pro lepší hygienu a zdraví; instalace systému toaletní vody v izolační místnosti pro studenty s nakažlivými infekcemi, nákup počítačů v rámci přípravy na e-learningový program pro studenty; oprava prosakující střechy knihovny, do které byly počítače umístěny; rozšíření a oprava vepřína pro generování příjmu a krmení. Vzhledem k velké chudobě a nelehké situaci je tato pomoc velmi vítaná a dobře využívaná.

Jiří Šlégr k jarmarku říká: „Když mi ve středu večer 23. 11. řeklo několik tradičních pomocníků, že nemohou přijet, začali jsme přemýšlet, jak to udělat, abychom vyrobili věnce, akce se uskutečnila a bylo co nabízet. Oslovili jsme široké okolí a pozvali, na koho jsme si vzpomněli. Díky Bohu se nakonec sešlo neuvěřitelné množství skvělých lidí, kteří vyrobili rekordních 124 věnců. V neděli si jich lidé rozebrali asi polovičku. Další část zdobí např. lékárnu, školu či obecní úřady. Naše věnce najdete nejen ve farnosti, ale též ve Vítkovicích v Krkonoších či Praze; početná zásilka putovala až do Pardubic, Holic a Chrudimi. Modlili jsme se, aby se všechny věnce podařilo nabídnout během několika dnů, což náš Pán přesně vyslyšel! Do dnešního dne lidé zatím věnovali rekordních 69.529 Kč, ale částka jistě ještě naroste.

Dříve se po domech se sousedy dralo peří, dnes na faře vyrábíme věnce. Velmi důležité je společenství, které se, díky Bohu, podařilo vytvořit. Jsem rád, že jsme takto propojeni s Nejvyšším, mezi sebou ve farnosti i s africkými bohoslovci, kteří se za nás denně modlí. Sám jsem seminář v Ugandě navštívil a vím, jaká je tam bída, jak si pomoci váží a dobře ji využívají. Líbí se mi, že sami realizují projekty, aby se uživili. Kromě studia se bohoslovci učí hospodařit na farmě. Pěstují banány, kukuřici, fazole, mají krávy a kuřata, snaží se snížit náklady na jídlo pro seminaristy. Při letošním jarmarku jsem zažíval sérii upřímných setkání s lidmi, kteří akci podpořili. Vnímám, že spolu tvoříme velký duchovní adventní věnec. Děkuji všem, kdo se jakkoliv do jarmarku zapojili a vyprošuji jim štědré Boží požehnání!“

Finanční dary na tento účel můžete kdykoliv posílat na č. účtu: 1187204349/0800,

VS 800 - Dar na Adventní jarmark pro Ugandu, VS 888 - Dar na bohoslovce v Ugandě.

Na požádání Vám rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.