Pro děti

 

o   POHÁDKA PŘED OBĚDEM

Každou poslední neděli v měsíci zveme všechny děti na pohádku před obědem do farní místnosti (čas zahájení přibližně 10:15). Děti si s pomocí dospělého připraví ztvárnění příběhu, ve kterém dostane roli několik plyšáků. Děti si mohou přinést svou oblíbenou hračku. Téma příběhu má dětem pomoci lépe uchopit křesťanské pravdy nebo učení či představit život svatého patrona. Dospělí jsou pak hlavními diváky. Nechybí drobné občerstvení pro všechny. Dveře do pohádky mají otevřené všichni. 

o   NOCOVÁNÍ NA FAŘE

Na konci školního roku nocujeme jednu noc o víkendu s dětmi na vrchlabské faře. V neděli ráno je mše svatá pro děti a pohádka před obědem. Na programu je i spousta her, noční bojovka, opékání, hezký film, modlitba a společně strávený čas. Více informací získáte v Kalendáři akcí nebo v ohláškách. Fara je dost velká :-)

 o   SCHOLIČKA SLUNÍČKO

Děti, které rády zpívají nebo hrají na hudební nástroj se zapojují do kapely, která vznikla v roce 2017. Scholička se schází ve farní klubovně obvykle 1x týdně a připravuje si hudební doprovod na mši svatou určenou dětem. Děti i dospělí nepřidáte se?

o   TÁBORÁK NA KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Obvykle koncem května zakončujeme výuku náboženství. A protože společný táborák s opékáním dobrot je vyzkoušenou aktivitou, těšíme se, že se po prázdninách zase uvidíme.

 o   KŔÍŽOVÁ CESTA 

Křížová cesta "Děti dětem" vznikla v Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou. Úvodní i závěrečné slovo a modlitbu vede P. František Masařík. Texty k jednotlivým zastavením namluvily místní děti a hudbou doprovází rodina Šimonova, která již několikrát navštívila naši farnost a zahrála při bohoslužbách. Vše je doplněno dětskými obrázky jednotlivých zastavení. Video je k dispozici zde.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.