Proběhlé akce

19. 6. 2024 (19:00)
Povídání o víře III.
16. 6. 2024 (9:00)
Mše svatá pro děti a Pohádka před obědem
14. 6. 2024 (16:30)
Žehnání občerstvení u fary ve Vrchlabí
12. 6. 2024 (19:00)
Povídání o víře II.
7. 6. 2024 (15:30)
Noc kostelů 2024 a 1. pátek v měsíci
5. 6. 2024 (19:00)
Povídání o víře I.
2. 6. 2024 (9:00)
Farní den na slavnost Těla a krve Páně
25. 5. 2024 (18:00)
Májová a mše svatá v Kunčicích nad Labem
19. 5. 2024 (9:00)
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
18. 5. 2024 (10:00)
Žehnání cyklistů v kostele sv. Jiří v Dolní Branné
16. 5. 2024 (18:00)
Setkání Pastorační rady
4. 5. 2024 (12:00)
Motorkářšké požehnání
1. 5. 2024 (11:00)
Pouť v Dolním Dvoře
28. 4. 2024 (11:00)
Poutní mše svatá ke sv. Jiří
27. 4. 2024 (19:00)
Dobrodějnické opékání na farní zahradě
27. 4. 2024 (14:00)
Koncert v kostele sv. Jiří v Dolní Branné - Musica Rustica
23. 4. 2024 (18:00)
Mše svatá s našimi biskupy ve Špindlerově Mlýně
18. 4. 2024 (18:00)
Vzpomínkové setkání Domácí hospic Duha – mše svatá
12. 4. - 14. 4. 2024
7. víkend pro snoubence
7. 4. 2024 (9:00)
Neděle Božího milosrdenství