Setkání

 

o   FARNÍ DEN

Je to den, kdy se setkávají všichni farníci. Mše svatá je sloužena pouze v děkanském kostele sv. Vavřince a pak následuje bohatý program. Jsou pozváni významní hosté, oběd se připravuje na grilu na farní zahradě, společné posezení pokračuje až do odpoledne či večera. Dojde třeba i na tombolu, kvíz, hudební vystoupení, scénky. Je možná přímluvná modlitba na farní zahradě. Smyslem akce je vzájemně se setkat a zažít společně strávené chvíle.

Farní den může být také spojen se slavností, v roce 2019 to bylo např. 1. svaté přijímání dětí a Slavnost Seslání Ducha Svatého. 

 

o   POUTĚ A POSVÍCENÍ

Též kostely a kaple mají své významné dny. Na pouť se chodilo do kostela podle svátku patrona, kterému je kostel zasvěcen. Posvícení je připomenutí si toho, kdy byl kostel vysvěcen a stal se domem Páně. Bohoslužby jsou v tyto dny ve svátečním duchu, hudební doprovod je bohatší, návštěvníky čeká pohoštění. Poutníci mohou získat razítko do své "Kartičky poutníka". Během roku postupně slavíme:

24. 4.     kostel sv. Jiří v Dolní Branné pouť
1. 5.  kostel sv. Josefa v Dolním Dvoře pouť
10. 8. kostel sv. Vavřince ve Vrchlabí pouť
29. 6.  kostel sv. Vavřince ve Vrchlabí posvícení
29. 6. kostel sv. Petra ve Špindlerově Mlýně pouť
25. 7. kostel sv. Jakuba Staršího v Dolním Lánově pouť
2. 10. kostel sv. Jiří Dolní Branná posvícení
21. 10.  kostel sv. Petra ve Špindlerově Mlýně posvícení
11. 11. kostel sv. Josefa v Dolním Dvoře posvícení
30. neděle v mezidobí kostel sv. Jakuba Staršího v Dolním Lánově  

 o   ADVENTNÍ JARMARK PRO UGANDU

Vždy na neděli Ježíše Krista Krále, což je týden před 1. nedělí adventní, probíhá ve farnosti Adventní jarmark, jehož výtěžek putuje do našeho zpřáteleného semináře v Ugandě. Přes 220 místních bohoslovců totiž potřebuje finanční pomoc, aby mohli pokračovat ve studiu a sloužit po vysvěcení na kněze potřebným a chudým lidem. Situace v Ugandě je náročná, celá řada bohoslovců se na studia ani nedostane, protože chybí finanční prostředky a místní církev tyto vysoké náklady není vůbec schopná sama hradit. Je dobré, že několik dní před jarmarkem se schází farníci, aby vyráběli adventní věnce a vánoční dekoraci. Další dobrodinci nosí hotové zboží do kostela či na faru. Za několik posledních let si zde tato akce našla své místo. Lidé vědí, že vše, co věnují na jarmark, pošle farnost přímo do ugandského semináře, kde P. Šlégr osobně byl a s vedením semináře je pravidelně ve spojení. Kařdoročně se vybere přes 50.000 Kč, což je úžasný dárek. Bohoslovci se za všechny dobrodince denně modlí, je to obrovská síla, která zase pomáhá nám!

     
 

o   RORÁTY PŘI SVÍČKÁCH

V adventu chodíme na rorátní mši svatou od 7:00 do vrchlabského kostela sv. Vavřince ze svých domovů s rozsvícenými lucerničkami. Kostel je osvětlem pouze svíčkami, přítomní zpívají rorátní zpěvy a připravujeme se tak na příchod Pána. Závěr bohoslužby již je prozářen svítáním.

o   DOBRODĚJNICKÉ OPÉKÁNÍ

Na farní zahradě na konci dubna rozděláváme oheň a opékáme. V tento dobrodějný večer si užíváme  společenství a oheň hřeje ruce, barví tváře...

o   MANŽELSKÉ VEČERY

Celosvětová akce "Manželské večery - dejte si spolu rande" se začala pořádat i ve Vrchlabí od roku 2019. Je to velmi potřebná pomoc manželům v dnešní obtížné době. Obsahuje celkem 8 setkání, každé s příjemnou večeří pro dva při svíčkách jako na rande. Součástí je praktická promluva, video, a manželé si sami v páru diskutují na téma večera podle příruček. Více se dozvíte zde.

 Kontaktní e-mail: RandeVrchlabi@gmail.com

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.