Vzdělávání ve víře

 Co nabízíme?

  • Každou středu se scházíme po mši svaté, abychom si povídali o víře nebo se věnovali Bibli a katechismu. 
  • Připojte se každou středu od 19:00 on-line. 
  • Dětem a mládeži nabízíme během školního roku vzdělávání v hodinách náboženství.

O O O

POVÍDÁNÍ O VÍŘE

Na faře ve Vrchlabí se setkáváme každou středu od 19:00. P. Jiří Šlégr s námi probírá otázky víry v Boha, katechismus katolické církve a Písmo svaté. Setkání jsou otevřena všem. Tato setkávání jsou spojena s přípravou dospělých na svátost křtu.

Samozřejmě, že nejlepší je osobní setkání, ale v současné době je Povídání o víře přístupné také on-line.  

Zájemci, zašlete alespoň den předem své jméno, příjmení a emailovou adresu na adresu: kancelar@farnostvr.info. Účastníci obdrží emailem pokyny k přihlášení.

BIBLICKÁ HODINA

Biblická hodina je vždy poslední středu v měsíci na faře ve Vrchlabí od 19:00. Vezměte si svou Bibli a přijďte mezi nás. Kdo se nevzdělává, neroste ve víře. Těšíme se na Vás.

Samozřejmě, že nejlepší je osobní setkání, ale v současné době je Biblická hodina přístupná také on-line

Zájemci, zašlete alespoň den předem své jméno, příjmení a emailovou adresu na adresu: kancelar@farnostvr.info. Účastníci obdrží emailem pokyny k přihlášení.

NÁBOŽENSTVÍ

Během školního roku nabízíme pravidelné vzdělávání v duchovní oblasti i našim dětem a mládeži ve farnosti. V hodinách náboženství se může člověk naučit vytvářet si vztah k věcem nadpřirozeným a k těm, které ho přesahují... 

Před zahájením nového školního roku jsou osloveni rodiče a místní školy ve farnosti a zájemcům jsou předány podrobnější informace. Výuka probíhá v odpoledních hodinách 1x týdně ve Vrchlabí a ve Špindlerově Mlýně pro mladší a starší děti zvlášť. 

Máte-li sami zájem o výuku pro své děti nebo víte o někom, koho by výuka náboženství zajímala, ozvěte se nám, rádi poskytneme více informací. Rodiče, kteří nechali své děti pokřtít, slibovali, že budou děti vést a učit víře. Rádi jim v tom pomůžeme. Při výuce získají děti další kamarády a kamarádky.

Nejsme vlastníky Boha, ale hledači

Buďme jako mudrci z Východu: nacházejí, protože hledají, a hledají, protože byli vyhledáni. Je krásné, když takto pojímáme život: jako pouť věnovanou hledání, jež nepramení z nás, nýbrž z Toho, který nás jako první vyhledal a připoutal svou milostí. Vše povstává z Boží milosti, která nás přitahuje. Naše reakce by se měla podobat tomu, jak se zachovali mudrci – vydali se společně na cestu. papež František


 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.