Žalmy a kázání 2020

 

Audio a video záznamy z bohoslužeb v roce 2020

cyklus A/B

Datum Den Kostel Liturgický den, událost Žalmy P. Jiřího Šlégra Evangelium a kázání 
27. 12. ne Vr Svaté rodiny Žalm 105: Hospodin sám je náš Bůh Video
25. 12. Vr Slavnost Narození Páně x Audio
24. 12. čt Vr Slavnost Narození Páně - vigilie Žalm 96: Dnes se nám narodil Kristus Pán Video
20. 12. ne Vr 4. neděle adventní x P. Čunek
13. 12. ne Vr 3. neděle adventní Žalm Lk 1: Velebí má duše Pána Audio
6. 12. ne Vr 2. neděle adventní Žalm 85: Pane, ukaž nám své milosrdenství Video
29. 11. ne Vr 1. neděle adventní Žalm 80: Bože, zář Tvé Tváře nás zachrání Video
22. 11. ne Vr Ježíše Krista Krále Žalm 23: Pastýř je můj Pán, nic nepostrádám Video
15. 11. ne Vr 33. neděle v mezidobí Žalm 128: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina Video
8. 11. ne Vr 32. neděle v mezidobí Žalm 63: Bože, Ty jsi můj Bůh Video
2. 11. po Vr Vzpomínka na všechny zemřelé Žalm Věřím, že uvidím blaho od Hospodina Video
1. 11. ne Vr Slavnost všech svatých Žalm: To je pokolení těch, kdo hledají Video
25. 10. ne Vr 30. neděle v mezidobí Žalm: Bože můj, skálo má, k Tobě se choulím Video
18. 10. ne ŠM 29. neděle v mezidobí x Audio
18.10. ne Vr 29. neděle v mezidobí x Video
15. 10. čt Vr sv. Terezie od Ježíše x Audio
11. 10. ne Vr 28. neděle v mezidobí x Video
4. 10. ne Vr 27. neděle v mezidobí Žalm: Dům Izraele je vinicí Páně Video
28. 9. po Vr sv. Václava x Audio
27. 9. ne Vr 26. neděle v mezidobí x Audio
20.9. ne Vr 25. neděle v mezidobí x Video
13. 9. ne Vr 24. neděle v mezidobí x Video
16. 8. ne ŠM 20. neděle v mezidobí x Audio
16. 8. ne Vr 20. neděle v mezidobí Žalm: Ať Tě, Bože, velebí národy Video
9. 8. ne Vr poutní mše svatá  - sv. Vavřince x Audio
2. 8.  ne Vr 18. neděle v mezidobí Žalm: Otvíráš svou ruku a sytíš nás Video
26. 7. ne Vr 17. neděle v mezidobí x Audio
19. 7. ne Vr 16. neděle v mezidobí x Video
12. 7. ne Vr 15. neděle v mezidobí x Audio
5. 7. ne Vr Slavnost sv. Cyrila a Metoděje x Video
28. 6. ne Vr posvěcení kostela sv. Vavřince x Video
21. 6. ne Vr 12. neděle v mezidobí x Video
14. 6. ne Vr Slavnost Těla a Krve Páně Žalm: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina Video
7. 6. ne Vr Slavnost Nejsvětější Trojice x Video
31. 5. ne Vr Slavnost Seslání Ducha Svatého x Video
24. 5. ne Vr Slavnost Nanebevstoupení Páně x Video
17. 5. ne Vr 6. neděle velikonoční x Video
14. 5. čt Vr sv. Matouše Žalm: Chvalte Hospodinovi služebníci Video
10. 5. ne Vr 5. neděle velikonoční x Video
8. 5. Vr Panny Marie, Prostřednice Žalm: Bože, buď milostiv a žehnej nám Video
3. 5. ne Vr 4. neděle velikonoční x Video
1. 5.  Vr sv. Josefa dělníka x Video
26. 4. ne Vr 3. neděle velikonoční x Video
19. 4. ne Vr 2. neděle velikonoční - B. M. x Video
12. 4. ne Vr Slavnost Zmrtvýchvstání Páně x Video
11. 4. so Vr Vigilie Vzkříšení x Video
10. 4. Vr Velký pátek x Video
9. 4. čt Vr Zelený čtvrtek x Video
5. 4. ne ŠM Květná (pašijová) neděle  x Audio
5. 4. ne Vr Květná (pašijová) neděle  Žalm: Bože můj, proč jsi mě opustil Video
29. 3. ne Vr 5. neděle postní x Audio
23. 2. ne Vr 7. neděle v mezidobí x Audio
16. 2. ne Vr 6. neděle v mezidobí x Audio
2. 2. ne Vr Uvedení Páně do chrámu x Audio
26. 1. ne Vr 3. neděle v mezidobí x Audio
19. 1. ne Vr 2. neděle v mezidobí x Audio
12. 1. ne Vr Slavnost Křtu Páně x Audio
5. 1. ne Vr Slavnost Zjevení Páně x Audio
1. 1. st Vr Slavnost Matky Boží, P. M. x Audio
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.