Žalmy a kázání 2021

Audio a video záznamy z bohoslužeb v roce 2021 Cyklus B/C
Datum Den Kostel, kaple Liturgický den, událost Žalmy P. Jiřího Šlégra Evangelium a kázání 
26. 12. ne Vr Svaté rodiny Žalm: Hospodine, Bože, zástupů Video
25. 12. so Vr Slavnost Narození Páně x Audio
24. 12. Vr Slavnost Narození Páně - vigilie x Video
19. 12. ne Vr 4. neděle adventní Žalm: Pane Bože, obnov nás Video
12. 12. ne Vr 3. neděle adventní Iz: Plesejte a jásejte Video
5. 12. ne Vr 2. neděle adventní Žalm: Hle, Bůh mi pomáhá Video
28. 11. ne ŠM 1. neděle adventní x Audio
28. 11. ne Vr 1. neděle adventní Žalm 25: K Tobě pozvedám svou duši  
21. 11. ne Vr Ježíše Krista Krále Žalm 93: Hospodin kraluje Video
14. 11. ne ŠM 33. neděle v mezidobí x Audio
14. 11. ne Vr 33. neděle v mezidobí Žalm 16: Ochraň mě, Bože, neboť se choulím Video
7. 11. ne Vr 32. neděle v mezidobí Žalm 146: Duše má, chval Hospodina Video
31. 10. ne Vr 31. neděle v mezidobí    
24. 10. ne Vr 30. neděle v mezidobí x Video
17. 10. ne ŠM 29. neděle v mezidobí x Audio
17. 10. ne Vr 29. neděle v mezidobí Žalm 33: Naše duše s důvěrou  
10. 10. ne Vr 28. neděle v mezidobí Žalm 90: Bože, nasyť nás svou slitovností Video
3. 10. ne Vr 27. neděle v mezidobí x Video
26. 9. ne Vr 26. neděle v mezidobí Žalm 19: Hospodinův zákon  Video
19. 9. ne Vr 25. neděle v mezidobí Žalm 54: Bože, slyš modlitbu mou Video
12. 9. ne Vr 24. neděle v mezidobí Žalm: 116 Ach, Hospodine, zachraň Video
5. 9. ne Vr 23. neděle v mezidobí Žalm 146: Duše má, chval Hospodina Video
15. 8. ne Vr Nanebevzetí Panny Marie Žalm: Královna stojí po Tvé pravici Video
8. 8. ne ŠM 19. neděle v mezidobí x Audio
8. 8. ne Vr poutní mše svatá  - sv. Vavřince Žalm 112: Blaze muži Video
1. 8. ne Vr 18. neděle v mezidobí Žalm 78: Budeme vyprávět Video
25. 7. ne Vr 17. neděle v mezidobí Žalm 145: Ať Tě chválí, Hospodine Video
18. 7. ne Vr 16. neděle v mezidobí Žalm 23: Ty jsi se mnou Video
4. 7. ne Vr 14. neděle v mezidobí Žalm 123: Smiluj se, Hospodine Video
27. 6. ne Vr posvěcení kostela sv. Vavřince x Video
20. 6. ne Vr 12. neděle v mezidobí Žalm 107: Oslavujte Hospodina Video
13. 6. ne Vr 11. neděle v mezidobí Žalm 92: Dobré je chválit Hospodina Video
6. 6. ne Vr Slavnost Těla a Krve Páně Žalm 116: Vezmu kalich spásy Video
30. 5. ne Vr Slavnost Nejsvětější Trojice Žalm 33: Blaze lidu Audio
23. 5. ne Vr Slavnost Seslání Ducha Svatého Žalm 104: Ať věčně trvá Audio
16. 5. ne Vr Slavnost Nanebevstoupení Páně Žalm 47: Všechny národy tleskejte Audio
9. 5. ne Vr 6. neděle velikonoční Žalm 98: Hospodin zjevil svou spásu Audio
2. 5. ne Vr 5. neděle velikonoční Žalm 22: Budu Tě chválit, Hospodine Video
25. 4. ne DB Poutní mše svatá - sv. Jiří x Audio
25. 4. ne Vr 4. neděle velikonoční Žalm 118: Aleluja Video
18. 4. ne Vr 3. neděle velikonoční Žalm 4: Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář Video
11. 4. ne Vr 2. neděle velikonoční - B. M. Žalm 118: Oslavujte Hospodina neboť je úžasný Video
4. 4. ne Vr Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Žalm 118: Toto je den Video
3. 4. so Vr Vigilie Vzkříšení x Video
2. 4. Vr Velký pátek x Video
1. 4. čt Vr Zelený čtvrtek x Video
28. 3. ne Vr Květná (pašijová) neděle  Žalm 22: Bože můj, proč jsi mě opustil Video
21. 3. ne ŠM 5. neděle postní x Audio
21. 3. ne Vr 5. neděle postní Žalm 51: Stvoř mi čisté srdce, Bože Video
19. 3. Vr Slavnost sv. Josefa x Video
14. 3. ne Vr 4. neděle postní Žalm 135: Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás Video
7. 3. ne ŠM 3. neděle postní x Audio
7. 3. ne Vr 3. neděle postní Žalm 19: Hospodinův zákon je bezvadný Video
28. 2. ne Vr 2. neděle postní Žalm 116: Přinesu Ti oběť díků Video
21. 2. ne ŠM 1. neděle postní x Audio
21. 2. ne Vr 1. neděle postní Žalm 25: Dej mi poznat cesty své Video
17. 2. st Vr Popeleční středa x Video
14. 2. ne Vr 6. neděle v mezidobí Žalm 32: Ty jsi mé útočiště Video
7. 2. ne ŠM 5. neděle v mezidobí x Audio
7. 2. ne Vr 5. neděle v mezidobí Žalm 147: Chvalte, Hospodina Video
2. 2. ut Vr Uvedení Páně do chrámu x Audio
31. 1. ne Vr 4. neděle v mezidobí Žalm 95: Pojďme, jásejme, Hospodinu Video
24. 1. ne Vr 3. neděle v mezidobí Žalm 25: Ukaž mi své cesty, Hospodine Video
17. 1. ne Vr 2. neděle v mezidobí Žalm 40: Hle, přicházím, Pane, splnit Tvou vůli Video
10. 1. ne Vr Slavnost Křtu Páně Iz: S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy Video
6.1. st ŠM Slavnost Zjevení Páně Žalm 72: Budou se Ti, Hospodine, klanět  x
3. 1. ne Vr Slavnost Zjevení Páně Žalm 72: Budou se Ti, Hospodine, klanět  Video
1. 1. Vr Slavnost Matky Boží, P. M. Žalm  67: Bože, buď milostivý a žehnej nám Video
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.