Žalmy a kázání 2022

Audio a video záznamy z bohoslužeb v roce 2022
 Cyklus C
Datum Den Kostel, kaple
Liturgický den, událost Žalmy P. Jiřího Šlégra Evangelium a kázání 
24. 12. so Vrchlabí  Narození Páně Žalm 96: Dnes se nám narodil Spasitel Video
18. 12. ne Vrchlabí  4. neděle adventní Žalm  : Ať vejde Hospodin Video
11. 12. ne Vrchlabí  3. neděle adventní Žalm 146: Pane, přijď a zachraň nás  Audio
4. 12. ne Vrchlabí  2. neděle adventní Žalm 72: v jeho dnech rozkvete spravedlnost Video
27. 11. ne Vrchlabí  1. neděle adventní Žalm 122: Do domu Hospodinova Video
 20.11. ne Vrchlabí    Ježíše Krista Krále    
 13. 11. ne Vrchlabí   33. neděle v mezidobí     
6. 11. ne Vrchlabí 32. neděle v mezidobí    
 30. 10. ne  Vrchlabí  31. neděle v mezidobí  Žalm 145: Budu velebit Tvé jméno Video
23. 10.  ne Vrchlabí   30. neděle v mezidobí  Žalm 34: Hospodin zachraňuje Video 
16. 10.  ne Vrchlabí  29. neděle v mezidobí  Žalm 121: Pomoc nám příjde   Video 
9. 10.  ne Vrchlabí  28. neděle v mezidobí Žalm 98: Hospodin zjevil svou spásu  Video 
2. 10.  ne Vrchlabí  27. neděle v mezidobí Žalm 95: Kéž byste dnes  Video 
25. 9.  ne Vrchlabí  26. neděle v mezidobí Žalm 146: Duše má, chval    Video 
18. 9.  ne Vrchlabí  25. neděle v mezidobí Žalm 113: Chvalte Hospodinovi služebníci  Video 
11. 9. ne Vrchlabí 24. neděle v mezidobí Žalm 51: Srdce čisté stvoř mi Video 
21. 8. ne Vrchlabí 21. neděle v mezidobí Žalm 117: Jděte do celého světa Video
7. 8. ne Vrchlabí Poutní mše svatá Žalm 112: Blaze muži, který se slitovává Video 
31. 7. ne Vrchlabí 18. neděle v mezidobí Žalm 90: Pane, Tys nám býval útočištěm Video
24. 7. ne Vrchlabí 17. neděle v mezidobí Žalm 138: Když jsem volal, odpověděl's mi Video 
17. 7. ne Vrchlabí 16. neděle v mezidobí Žalm 15: Kdo smí prodlévat v Tvém stánku Video 
10. 7. ne  Vrchlabí 15. neděle v mezidobí Žalm 19: Hospodinovy předpisy jsou správné Video 
3. 7. ne  Vrchlabí 14. neděle v mezidobí Žalm 66: Bože, Tvá díla jsou úžasná Video 
26. 6. ne   Vrchlabí Výročí posvěcení kostela sv. Vavřince  Žalm 46: Pozorujte Boží skutky  Video 
19. 6. ne  Vrchlabí Těla a Krve Páně Žalm 110: Hospodine, Tebe chválím Video 
12. 6. ne Vrchlabí Nejsvětější Trojice    
5. 6. ne Vrchlabí Seslání Ducha Svatého xx Video 
29. 5. ne Vrchlabí Nanebevstoupení Páně Žalm 47: Všechny národy tleskejte rukama Audio
22. 5. ne Vrchlabí 6. neděle velikonoční Žalm 67: Bože, ať Tě národy velebí Video
15. 5. ne Vrchlabí 5. neděle velikonoční Žalm 145: Budu velebit Tvé jméno, můj Bože, Králi Video
1. 5. ne Vrchlabí 3. neděle velikonoční Žalm 30:Chci tě oslavovat, Hospodine  Video
24. 4. ne Vrchlabí 2. neděle velikonoční Žalm 118: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý Video
17. 4. ne Vrchlabí Zmrtvýchvstání Páně Žalm 118: Haleluja, haleluja, haleluja Video
16. 4. ne Vrchlabí Velikonoční vigilie Žalm 118: Aleluja, aleluja, aleluja Video
15. 4. ne Vrchlabí Velký pátek xx Video
14. 4. ne Vrchlabí Zelený čtvrtek Žalm 116: Přinesu Ti oběť díků, Hospodine Video
10. 4. ne Vrchlabí Květná neděle Žalm 22: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Video
3. 4. ne Vrchlabí 5. neděle postní  Žalm 126:Velkou věc s námi udělal Hospodin Video
27. 3. ne Vrchlabí 4. neděle postní   Žalm 34: Zkuste to a uvidíte Video 
20. 3. ne Vrchlabí 3. neděle postní Žalm 103: Hospodin je milosrdný a milostivý Video  
13. 3. ne Vrchlabí 2. neděle postní Žalm 27: Hospodin je světlo mé Video
6. 3. ne Vrchlabí 1. neděle postní Žalm 91: Útočiště mé, skrýše má Video
2. 3. st Vrchlabí Popeleční středa Žalm 51: Smiluj se, Pane Audio
27. 2. ne Vrchlabí 8. neděle v mezidobí Žalm 92: Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově Video
20. 2. ne Vrchlabí 7. neděle v mezidobí Žalm 103: Hospodin je milosrdný a milostivý Video
13. 2. ne Vrchlabí 6. neděle v mezidobí Žalm 1: Audio
6. 2. ne Vrchlabí 5. neděle v mezidobí Žalm 138: Hospodine, chci Tě chválit Video
30. 1. ne Vrchlabí 4. neděle v mezidobí Žalm 71: Hospodine, k Tobě se choulím Video
23. 1. ne Vrchlabí 3. neděle v mezidobí Žalm 19: Tvá slova, Pane Video
16. 1. ne Vrchlabí 2. neděle v mezidobí Žalm 96: Vypravujte mezi všemi národy Video
9. 1. ne Vrchlabí Slavnost Křtu Páně Žalm 104: Duše má veleb Hospodina Video
6. 1. čt Erlebachova bouda Slavnost Křtu Páně Žalm 72: Budou se Ti, Hospodině, klanět x
2. 1. ne Vrchlabí Slavnost Zjevení Páně Žalm 72: Budou se Ti, Hospodine, klanět Video
1. 1. so Vrchlabí Slavnost Matky Boží, Panny Marie Žalm 67: Bože, buď milostiv a žehnej nám Video
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.