Žalmy a kázání 2023

 
Audio a video záznamy z bohoslužeb v roce 2023 Cyklus B/C
Datum Den Kostel, kaple Liturgický den, událost Žalmy P. Jiřího Šlégra Evangelium a kázání 
           
           
           
           
10. 09. ne Vrchlabí  23. neděle v mezidobí   Video
27. 08. ne Vrchlabí  21. neděle v mezidobí   Video
 13. 08. ne  Vrchlabí   19. neděle v mezidobí   Video
06. 08. ne  Vrchlabí   Poutní mše svatá
  Video
30. 07. ne Vrchlabí   17. neděle v mezidobí   Video
23. 07. ne Vrchlabí  16. neděle v mezidobí Ty jsi, Pane, Dobrý  Video 
16. 07. ne Vrchlabí 15. neděle v mezidobí Semeno padlo na dobrou půdu Video 
02. 07. ne Vrchlabí 13. neděle v mezidobí Navěky chci zpívat Video 
25. 06. ne Vrchlabí Posvěcení kostela
Pozorujte Boží skutky  Video 
18. 06. ne Vrchlabí 11. neděle v mezidobí Jsme jeho lid Video 
11. 06. ne Vrchlabí Těla a Krve Páně
Aleluja, aleluja, aleluja  Video 
04. 06. ne Vrchlabí Nejsvětější Trojice Požehnaný jsi, Bože  Video 
28. 05. ne Vrchlabí Seslání Ducha Svatého Aleluja, aleluja, aleluja Video  
21. 05. ne Vrchlabí Nanebevstoupení Aleluja, aleluja, aleluja   Video 
14. 05. ne Vrchlabí 6. neděle velikonoční Aleluja, aleluja, aleluja  Video 
07. 05. ne Vrchlabí 5. neděle velikonoční Aleluja, aleluja, aleluja  Video 
30. 04. ne Vrchlabí 4. neděle velikonoční Hospodin je můj pastýř Video 
23. 04. ne Vrchlabí 3. neděle velikonoční Aleluja, aleluja, aleluja  Video 
 16. 04. ne Vrchlabí Božího milosrdenství Aleluja, aleluja, aleluja Video 
09. 04. ne Vrchlabí  Zmrtvýchvstání Páně Aleluja, aleluja Video 
 08. 04. so Vrchlabí  Bílá sobota x Video
 07. 04. Vrchlabí  Velký pátek x Video
 06. 04. čt Vrchlabí  Zelený čtvrtek x Video
02. 04. ne Vrchlabí  Květná neděle Bože můj, proč jsi mě opustil Video
 26. 03. ne Vrchlabí  5. neděle postní U Hospodina je slitování Video
 19. 03. ne Vrchlabí  4. neděle postní Hospodin je můj pastýř Video
 12. 03. ne Vrchlabí  3. neděle postní Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu Video
 05. 03. ne Vrchlabí  2. neděle postní Ať spočine na nás Tvé milosrdenství Video
26. 02. ne Vrchlabí  1. neděle postní Bože, smiluj se nade mnou Video
 22. 02. st Vrchlabí  Popeleční středa Smiluj se nade mnou, Pane Video
19. 02. ne Vrchlabí 7. neděle v mezidobí Hospodin je milosrdný a milostivý Video
05. 02. ne Vrchlabí 5. neděle v mezidobí Spravedlivý září v temnotách Video
29. 01. ne Vrchlabí 4. neděle v mezidobí Blahoslavení čistého srdce Video
22. 01. ne Vrchlabí 3. neděle v mezidobí x Video
15. 01. ne Vrchlabí 2. neděle v mezidobí Hle, přicházím Pane Video
08. 01. ne Vrchlabí Křest Páně Hospodin dá požehnání Video
01. 01. ne Vrchlabí Matky Boží, Panny Marie Bože, buď milostiv a žehnej nám Video
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.