Žalmy a kázání 2023

 
Audio a video záznamy z bohoslužeb v roce 2023 Cyklus B/C
Datum Den Kostel, kaple Liturgický den, událost Žalmy P. Jiřího Šlégra Evangelium a kázání 
           
           
           
           
           
           
 22. 02. st Vrchlabí  Popeleční středa Žalm: Smiluj se nade mnou, Pane Video
19. 02. ne Vrchlabí 7. neděle v mezidobí Žalm: Hospodin je milosrdný a milostivý Video
05. 02. ne Vrchlabí 5. neděle v mezidobí Žalm: Spravedlivý září v temnotách Video
29. 01. ne Vrchlabí 4. neděle v mezidobí Žalm: Blahoslavení čistého srdce Video
22. 01. ne Vrchlabí 3. neděle v mezidobí x Video
15. 01. ne Vrchlabí 2. neděle v mezidobí Žalm: Hle, přicházím Pane Video
08. 01. ne Vrchlabí Slavnost Křtu Páně Žalm: Hospodin dá požehnání Video
01. 01. ne Vrchlabí Slavnost Matky Boží, P. M. Žalm: Bože, buď milostiv a žehnej nám Video
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.