Eljon - horské duchovní středisko ve Špindlerově Mlýně

Datum konání akce
1. 1. (1:00) - 31. 12. 2021 (1:00)

NABÍDKA AKCÍ STŘEDISKA ELJON 2021


4. VÍKEND PRO SNOUBENCE

Termín: 16.–18. 4. 2021 Cena: 1 430 Kč za osobu
Téma: Jak se připravit na manželství a rodinu podle křesťanských tradic a hodnot,
aby s Boží pomocí bylo manželství trvalé a plné lásky.
Lektoři: P. Jiří Šlégr, MUDr. Štěpán Gazda, manželé Remsovi, manželé Rollerovi

2. PRIMA POBYT PRO ZDRAVÍ

Termín: 20.–25. 4. 2021 Cena: 3 490 Kč za osobu
Téma: Praktická i teoretická výuka zdravého životního stylu s ukázkami vaření
bez živočišných produktů.
Lektoři: David Jakubec (www.Dajka.cz),
dipl. fyzioterapeut Bob Dvořák (www.bobdvorak.cz)

7. + 8. POUSTEVNICKÝ POBYT
Termíny: 26.–30. 4. 2021, 25.–29. 10. 2021 Cena: 2 970 Kč za osobu
Téma: Vyzkoušet si cestu do hlubin své duše s Pánem pod odborným vedením v tichu
horské přírody.
Lektor: P. Günther Ecklbauer, OMI (www.farnostmanetin.cz)

2. NAD BIBLÍ S BIBLISTOU

Termín: 14.–16. 5. 2021 Cena: 1 480 Kč za osobu
Téma: Společná četba vybraných žalmů a naslouchání Božímu hlasu a hlasu Ducha
Svatého, který se ve společenství církve modlí s námi.
Lektor: doc. Jaroslav Brož, Th.D. S. S. L.

25. + 26. JAK SI UDRŽET DOBROU PAMĚŤ I VE VYŠŠÍM VĚKU

Termíny: 17.–21. 5. 2021, 13.–17. 9. 2021 Cena: 2 500 Kč za osobu
Téma: Odborné rady pro trénink mozku jako prevence neduhů stáří s ohledem
na přání a možnosti účastníků.
Lektorka: Ing. Eva Outratová

62.–65. SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ

Termíny: 24.–27. 5. 2021, 7.–10. 6. 2021, 6.–9. 9. 2021, 27.–30. 9. 2021 Cena: 850 Kč za osobu
Téma: Podpora pečujících osob jako prevence syndromu vyhoření. Program se tvoří
na místě podle aktuálních potřeb, možností a přání účastníků.
Lektorka: Jana Sieberová (www.hospic-horice.cz)

41.–43. DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRY

Termíny: 14.–17. 10. 2021, 21.–24. 10. 2021, 4.–7. 11. 2021 Cena: 2 105 Kč za osobu
Téma: Čas pro řešení manželských věcí, na které normálně nezbývá čas.
Zajetí na hlubinu a posílení v dobrém.
Lektoři: 41. a 42. obnova: P. Jiří Šlégr,
43. obnova: P. Martin Sedloň, OMI

5. + 6. PERNÍKOVÝ VÍKEND

Termíny: 29.–31. 10. 2021, 10.–12. 12. 2021 Cena: 1 740 Kč za osobu
Téma: Tvoření s kořeněnou vůní, nové dovednosti v kuchyni a bonus: krásně
ozdobené perníčky jako dárečky pro své bližní.
Lektorka: Marie Križalkovičová

23. + 24. ADVENTNÍ VÍKEND TICHA

Termíny: 26.–28. 11. 2021, 3.–5. 12. 2021 Cena: 1 350 Kč za osobu
Téma: Rozjímání o tajemství spásy, čekání na příslib daný už našim praotcům, osobní
i společná modlitba.
Lektor: P. Jiří Šlégr

 

Těšíme se na Vás!
Podrobnosti k jednotlivým akcím Vám rádi zašleme spolu s pozvánkou.

Více informací a přihlášky:
Eljon o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 33
IČ 25937405, DIČ: CZ25937405
732 580 154 Po–Pá 9–16 hod.,
info@eljon.cz, www.eljon.cz

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.