Poutní mše svatá v Dolní Branné

Datum konání akce
24. 4. 2022 (13:00)

Na pouť se chodí do kostela podle svátku patrona, kterému je kostel zasvěcen. V Dolní Branné pozdravíme sv. Jiří. Bohoslužba je v tento den ve svátečním duchu, hudební doprovod je bohatší, návštěvníky čeká pohoštění. Poutníci mohou získat razítko do své "Kartičky poutníka".

Tentokrát bude, dá-li Pán, pokřtěn malý Jiřík Bašta v kostele svého patrona. Přijďte se pomodlit, načerpat nebeskou sílu a radost, kterou svět nemůže dát.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.