Společenství manželských párů

Datum konání akce
23. 6. 2022 (20:00)

Pozvání do společenství manželských párů, kteří se scházejí jednou za měsíc na faře ve Vrchlabí, aby se vzájemně podělili o své radosti a starosti a vložili je do společných modliteb. Společenství provází P. Jiří Šlégr, hlídání dětí zajištěno v klubovně.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.