Adventní jarmark pro seminář bohoslovců v Ugandě

Datum konání akce
20. 11. 2022 (10:00)

Farnost Vrchlabí pořádá každoročně Adventní jarmark na podporu bohoslovců v Ugandě. Dobrovolníci vyrábějí adventní věnce a jiné vánoční ozdoby. Těm, kdo pak na tyto věnce přispěli, věnce připomínají, že pomohli lidem, kteří se nemají tak dobře jako my.

Můžete se také zapojit do vyrábění nebo přinést adventní výrobky na jarmark, který se koná po nedělní mši svaté. Přispět můžete také bezhotovostní formou:

číslo účtu:                              1187204349/0800
variabilní symbol:                800

Do poznámky uve´ďte:        Dar na Adventní jarmark pro Ugandu

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.