FARNÍ DEN A 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Datum konání akce
11. 6. 2023 (10:00)

PROGRAM

 • 08:00 příprava pohoštění, stavění oltářů;
 • 09:00 mše svatá a průvod k oltářům;
 • 11:00 beseda s řeholními sestrami na farním dvoře;
 • 12:00 společný oběd;
 • 13:00 slosování tomboly,
 • 14:00 kvíz.
 • Tímto zveme všechny, aby nosili dary do tomboly (10 hlavních a 20 vedlejších cen). Abychom se mohli všichni společně sejít, nebude v jiných kostelech nedělní mše svatá. Kdo nemá možnost se do Vrchlabí dostat, dejte nám vědět do kanceláře, zkusíme zajistit dopravu.
 • Prosíme o pomoc se stavěním stanů a potřebného zázemí – v sobotu 10. 6. od 9:00.
 • Součástí slavnosti bude průvod k oltářům. Prosíme rodiče, aby dali dětem košíčky s květy.
 • Prosíme ženy o pomoc s pohoštěním. Kdo můžete, přineste, prosím, drobné pohoštění (sladké i slané) před bohoslužbou na faru.
 • Prosíme dobrovolníky o pomoc s rozdáváním nápojů a jídla během farního dne.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.