Nácvik ministrantů

Datum konání akce
17. 9. 2023 (12:00)

Obvykle každou předposlední neděli v měsíci se scházejí ministranti po nedělní mši svaté k nácviku ministrování.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.