Žehnání babičkám - nedělní bohoslužby ve farnosti

Datum konání akce
17. 9. 2023 (2:00)

Žehnání je skutečně posvátným znamením. Zvěstování Božího slova má povzbudit víru těch, kteří jsou přítomni. Při obřadu žehnání je chválen Bůh a lid v čele s knězem si vyprošuje pomoc skrze Krista v Duchu svatém. (zdroj: liturgie.cz)

Milé babičky, přijďte si pro požehnání při nedělních bohoslužbách ve všech našich kostelích, sv. Ludmila, babička sv. Václava, je skvělá patronka a přímluvce u Boha!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.