78. setkání zdravotníků

Datum konání akce
7. 10. (2:00) - 10. 10. 2024 (2:00)

Podpora pečujících osob jako prevence syndromu vyhoření. Program se tvoří na místě podle aktuálních potřeb, možností a přání účastníků.

Nabízíme již tradiční setkání zaměstnanců hospiců i všech ostatních dlouhodobě a bezprostředně pečujících o těžce nemocné a umírající. Tento pobyt je koncipován jako "péče o pečující". Nejde o klasické školení, program bude upřesněn v první den setkání na místě samém a bude přizpůsoben aktuálním potřebám účastníků, jejich fyzické zdatnosti i počasí. Hlavním tématem je předcházení možnému "vyhoření" těchto osob, které jsou  většinou po dlouhou dobu vystaveny velké fyzické, psychické i duchovní zátěži. Pozvání je určeno také dobrovolníkům, kteří se doprovázení těžce nemocných a umírajících věnují v hospicích či v jiném obdobném zařízení.

Po předchozí domluvě lze pobyt ve středisku Eljon prodloužit.
S přihlášením neváhejte. Těšíme se na Vás!

Přijeďte si k nám odpočinout – ten, kdo hodně dává, potřebuje i sám přijímat.

Více informací zde

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.