Pomoc misiím - sbírka 17. 3. 2024

Datum konání akce
17. 3. 2024 (1:00)
  • V neděli 17. 3. je sbírka na bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě. Dary lze věnovat převodem z účtu, V. S. 888, s poznámkou pro příjemce: dar na bohoslovce v Ugandě. Studuje zde kolem 200 seminaristů ze 17 diecézí Ugandy. Pomoc velmi potřebují! Pro příklad uvádíme, kolik co u nich stojí: Prase (sele) 500 Kč, slepice 130 Kč, 50 kg pytel kukuřičné mouky 000 Kč, 1 jídlo 100 Kč, Bible 200 Kč, 1 vejce 3 Kč, rok studia 1 studenta 27.000 Kč. Díky!

 

  • Pomozte kněžím v misiích, věnujte 250 Kč na mešní intence pro misie a nechte odsloužit mši svatou v misiích zemích na Váš úmysl (dobrý úmysl dárce). Intence jsou zde často jediným příjmem, kněží nemají plat, žijí z darů dobrodinců a pomáhají potřebným.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.