Farní den na slavnost Těla a krve Páně

Datum konání akce
2. 6. 2024 (11:00)

 

Farní den na slavnost Těla a Krve Páně - srdečně zveme do farního společenství!
Abychom se mohli všichni společně sejít, nebude v jiných kostelech nedělní mše svatá.

Kdo nemá možnost se do Vrchlabí dostat, dejte nám vědět do kanceláře, zkusíme zajistit dopravu.
Prosíme o pomoc se stavěním stanů a potřebného zázemí a o případné dary do tomboly.
Součástí slavnosti bude průvod k oltářům. Prosíme rodiče, aby dali dětem košíčky s květy.

Prosíme ženy o pomoc s pohoštěním. Kdo můžete, přineste, prosím, drobné pohoštění (sladké i slané) před bohoslužbou na faru. Prosíme dobrovolníky o pomoc s rozdáváním nápojů a jídla během farního dne.

Program bude ještě upřesněn.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.