Farní den na slavnost Těla a krve Páně

Datum konání akce
2. 6. 2024 (9:00)

 FARNÍ DEN, KŘTINY na Slavnost Těla a Krve Páně  – 2. června, Vrchlabí, kostel a farní dvůr

Mše svatá bude pouze v kostele sv. Vavřince od 9:00 a bude spojena s křtem dětí. Průvodem s monstrancí ke čtyřem venkovním oltářům budeme v modlitbě prosit za 1) za biskupy, kněze a zasvěcené osoby; 2) za křesťanské rodiny; 3) za veřejné záležitosti;  4) na poděkování, že se nám Bůh dává jako pokrm pro duši. Děti mohou vysypávat cestičky okvětními lístky.

  • Program: 8:00 příprava pohoštění, stavění oltářů; 9:00 mše svatá a průvod; 11:00 – 12:00 beseda s hosty na farním dvoře, 12:00 oběd; 13:00 dobročinná dražba darovaných věcí, 14:00 tombola, program pro děti. Uvítáme pomocníky a dobrovolníky z celé farnosti:
  • Prosíme o pomoc se stavěním stanů a potřebného zázemí.
  • Prosíme rodiče, aby dali dětem košíčky s květy na průvod k oltářům.
  • Prosíme také o pomoc s pohoštěním. Kdo můžete, přineste, prosím, drobné pohoštění (sladké i slané) před bohoslužbou na faru.
  • Prosíme dobrovolníky o pomoc s rozdáváním nápojů a jídla během farního dne.
  • Tímto zveme všechny, aby nosili dary do tomboly a do dobročinné dražby (věcné dary, poukazy, dobroty slané i sladké…). Abychom se mohli společně sejít, nebude v jiných kostelech nedělní mše svatá. Kdo nemá možnost se do Vrchlabí dostat, dejte nám vědět do kanceláře, zkusíme zajistit dopravu.

Srdečně zveme do farního společenství!

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.