Výročí posvěcení chrámu sv. Vavřince ve Vrchlabí

Datum konání akce
30. 6. 2024 (11:00)

Též kostely a kaple mají své významné dny. Posvícení je připomenutí si toho, kdy byl kostel vysvěcen a stal se domem Páně. Bohoslužby jsou v tyto dny ve svátečním duchu. Poutníci mohou získat razítko do své "Kartičky poutníka".

Zveme na posvícení do kostela sv. Vavřince, kde zároveň poděkujeme za uplynulý školní rok a poprosíme o požehnání na dobu letních prázdnin. Těšíme se na Vás!

Děkanský chrám sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, byl postaven na místě původně gotického, renesančně přestavěného jednolodního kostela ze 14. století, k němuž byla připojena stavebně hodnotná věž. Starý kostel byl zbourán roku 1886. V témž roce se 15. srpna, na svátek Nanebevzetí Panny Marie, konala slavnost svěcení základního kamene nového chrámu. Chrám byl vysvěcen 29. června 1889 na slavnost svatých Petra a Pavla.   (dozvědět se o kostelu více)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.