Hudba

o  VARHANÍCI A HUDEBNÍCI

Ke kráse bohoslužby patří i hudba, která pozvedá srdce věřících blíž k Bohu. Je dobré, když každý, kdo má budební nadání, hraje na hudební nástroj nebo zpívá, nabídne své schopnosti při společné chvále Boha. Vytváří se tím hlubší společenství modlitby. Navíc platí: kdo zpívá, dvakrát se modlí.

o  CHRÁMOVÝ SBOR

Vrchlabský chrámový sbor založil v roce 1956 varhaník a pozdější kněz Stanislav Skalský, místo druhého varhaníka zastával až do roku 1992 Oldřich Nyklíček. Sbor se věnoval interpretaci převážně hudby duchovní v místním děkanském chrámu sv. Vavřince, ale i v kostelech ostatních v rámci farnosti i jinde. V roce 1985 se zúčastnil vánočního koncertu v Lomnici nad Popelkou, kde pod vedením J. Matlase vystoupilo téměř 150 zpěváků ze smíšených sborů v Krkonoších za doprovodu Podkrkonošského symfonického orchestru. Tyto koncerty se pak po několik let opakovaly a konaly se nejen v Lomnici nad Popelkou, ale též v Semilech a Pěnčíně.

Roku 1990 vystoupil sbor na svém prvním samostatném vánočním koncertě v kulturním domě Střelnice ve Vrchlabí společně se žesťovým kvintetem, malým komorním orchestrem a varhanami - vše za řízení Stanislava Skalského. Roku 1992 byla založena tradice podzimních koncertů k výročí vzniku samostatného československého státu.

Tradice vánočních koncertů v klášterním kostele sv. Augustina sahá do roku 1993, kdy se klášterní kostel stává majetkem města Vrchlabí. Od tohoto roku začíná také jako druhý sbormistr působit Květa Bucharová. V roce 2002 předává Stanislav Skalský svoji dirigentskou taktovku varhaníkovi Radku Hanušovi, který vedl sbor do roku 2020.

Repertoár Vrchlabského chrámového sboru zahrnuje skladby převážně duchovní hudby a hudby k liturgii, a to všech stylových období. Nevyhýbá se však ani tvorbě ostatní, úpravám lidových písní, atd. Na tradičních vánočních koncertech doprovází sbor komorní orchestr, složený z muzikantů ze širokého okolí a také studentů Konzervatoře Teplice, Pardubice a AMU Praha. V současné době hledá varhaníka a ředitele kůru, aby mohl dále pokračovat v činnosti. Zájemci hlaste se, prosím, ve farní kanceláři.

o   PETACH

Otevření, brána, opening...to všechno znamená hebrejské slůvko "petach". Toto slovo si v původním znění zvolila jako svůj název také 100% amatérská schola. Byla založena 2. 11. 2004 a jejím hlavním posláním je doprovázení mší v kostele sv. Petra ve Špindlerově Mlýně. V rámci svých možností občas na pozvání vyjíždí zahrát při mši i mimo domov. 

Oblíbenou tradicí je Zpívání koled při svíčkách vždy 30. prosince od 19:00, kdy je ve špindlerovském kostele promítán text koled na plátno, aby s Petachem mohli zpívat všichni přítomní. Atmosféra kolem betléma tvořená zpěvem koled  a světlem hořících svíček stojí za to.

Kromě bohoslužeb v kostele sv. Petra můžeme Petach vidět, jak každý rok doprovází říjnovou pouť u kapličky sv. Františka blízko Erlebachovy boudy nebo na stejném místě Slavnost Zjevení Páně - 6. ledna, kde je hlavní celebrant P. Tomáš Halík. 

o   SCHOLIČKA SLUNÍČKO

Scholičku Sluníčko můžete již od roku 2017 potkat v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí (kromě prázdnin) obvykle každou poslední neděli v měsíci, kdy hraje na nedělní mši svaté od 9:00. Na tuto bohoslužbu navazuje Pohádka před obědem ve farní místnosti. Scholička stále přijímá nové členy, takže neváhejte a v případě zájmu se obraťte na farní kancelář. Kdo zpívá a modlí se pohromadě, drží pohromadě.  

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

Soubory ke stažení

velikost 425 KB