Služby

Dělejte dobro a dělejte ho dobře.

sv. Jan z Boha

o   ÚKLID KOSTELA A FARY

Dobrovolníci na úklid tvoří skupinky, které mají rozpis na rok dopředu. Úklid kostela má na starost každá skupinka od pondělí do neděle po dobu dvou týdnů. Skupinek je 8 a služba jim vychází asi 4x za rok. Další dobrovolníci uklízejí kapli a společné farní prostory. Uvítáme další ochotné dobrovolníky, kteří by posílili stávající skupinky a vystřídali seniory. 

o   KVĚTINOVÁ VÝZDOBA

O kostelní výzdobu živými květy se starají ženy ve farnostech dle vlastní domluvy, většinou před víkendem nebo před nadcházejícími slavnostmi a svátky. Květinová výzdoba odpovídá liturgickým obdobím, je dělána s láskou a oko na ní rádo spočine s obdivem ke Stvořiteli. Ve Vrchlabí se kostel zdobí obvykle v pátek od 16:00. Ke kráse chrámů takto můžete přispět i Vy. Přijďte se podívat a zapojit.  

o   MINISTRANTI

Ministrantská služba je velkou ctí. Ministrovat - sloužit a pomáhat u oltáře při liturgii - mohou dospělí i děti. Každou poslední neděli v měsíci probíhá společná příprava a nácvik. Uvítáme další zájemce. Pokud to chcete zkusit, nebojte se a domluvte se s knězem. 

o   KOSTELNÍCI

Kostelníci jsou pravou rukou pana faráře. Jejich služba je důležitá a potřebná. Jsou u všeho kostelního dění první a odchází poslední. Otvírají kostel nejméně půl hodiny před konáním bohoslužby, připravují vše potřebné k liturgickému obřadu a po skončení zavírají kostel. Ve vrchlabském kostele je více kostelníků, mají také svůj rozpis na rok dopředu. V ostatních kostelích máme 1-2 kostelníky, kteří se mezi sebou domlouvají podle potřeby. Kdo by se chtěl k této službě přidat, domluvte se, prosím, s knězem.

o   VARHANÍCI A HUDEBNÍCI

Ke kráse bohoslužby patří i hudba, která pozvedá srdce věřících blíž k Bohu. Je dobré, když každý, kdo má hudební nadání, hraje na hudební nástroj nebo zpívá, nabídne své schopnosti při společné chvále Boha. Vytváří se tím hlubší společenství modlitby. Navíc platí: kdo zpívá, dvakrát se modlí. Více informací existujících hudebních aktivitách v naší farnosti najdete zde.

o   AKOLYTÉ   

Hlavním úkolem akolytů ve farnosti je pomáhat s rozdáváním svatého přijímání při bohoslužbách, nosit eucharistii nemocným a v případě potřeby vést bohoslužbu slova. V naší farnosti máme 9 akolytů.

o   LEKTOŘI

Křesťané, kteří čtou při bohoslužbách biblické texty, se nazývají lektoři. Je dobré, když tito lidé absolvují přípravný kurz, aby věděli, jak tuto službu co nejlépe vykonávat. Pokud se lektor již doma na čtení připraví a seznámí se s textem např. den předem, má to jistě na přednášené Boží slovo kladný vliv. Stále hledáme vhodné zájemce o tuto službu, přihlaste se. Výhodou je mít rozpis třeba na měsíc dopředu.

o   OBSLUHA KAMERY PRO ONLINE PŘENOS BOHOSLUŽEB

Kdo umíte pracovat s kamerou a notebookem, neváhejte a zapojte se. Velmi potřebnou službou pro nemocné a lidi, kteří se nemohou přímo účastnit našich nedělních bohoslužeb ve Vrchlabí, je nabídnout své schopnosti, čas a přijít natáčet. Co uvidíte v hledáčku vy, budou vidět i mnozí, kteří se k nám on-line připojují.

o   PÉČE O VITRÍNY

Stejně jako se dobrý podnikatel stará o to, aby měl kvalitní výlohu, záleží i na výzdobě a péči o vitríny před kostelem či v kostele. Ve školních třídách bývají nástěnkáři. Kdo by si chtěl nějakou z našich vitrín vzít na starosti, rádi mu ve farní kanceláři poskytneme potřebné zázemí. 

o   OBSLUHA TV MONITORU

Kdo umíte používat tablet, tato služba je právě pro Vás jako na míru ušitá. Další pomocí totiž je prostřednictvím tabletu ovládat TV monitor v presbytáři kostela sv. Vavřince. Účastníci bohoslužeb tak mohou během bohoslužby sledovat biblická čtení, texty písní či další prezentace.

o   POMOC S WEBEM

Aby naše webové stránky žily spolu s farností, vždycky se hodí dobrovolníci, kteří nejsou vidět, ale jejich práce vidět je. Kdo umí pracovat s internetem a chtěl by pomoci s aktualizací farního webu: fotit akce, vkládat fotky z akcí, doplňovat aktuality apod., přihlaste se ve farní kanceláři.

o   SEŘIZOVÁNÍ KOSTELNÍCH HODIN NA VĚŽI

I když hodiny na věži vrchlabského kostela odbíjejí přesně, ručičky vzhledem k povětrnostním vlivům je třeba každý týden posouvat, aby ukazovaly správně. Dobrovolníci, kteří toto dělají, mají výhodu, že si mohou prohlédnout farnost z výšky přímo kostelní. Pokud Vás toto zaujalo, přihlaste se. Díky. 

o   VYHAZOVAČI SNĚHU A ZDOLÁVAČI LEDŮ

Trénovat svaly a ochotu můžete také u kostelních vchodů či na farním dvoře. Lopaty, vyhrnováky či případnou techniku dodáme. Ozvěte se dříve, než začne padat sníh a mrznout, abychom se mohli včas připravit a zima nás nezaskočila.

o   PŘÍPRAVA POHOŠTĚNÍ

Nabídnout své ruce k přípravě občerstvení 1x za měsíc v rámci Pohádky před obědem, přinést upečenou buchtu nebo ovoce ze zahrádky během poutních slavností a větších svátků jistě obohatí přítomné a přispěje k rodinné atmosféře společenství farnosti.

o   NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

Kněz naší farnosti pravidelně navštěvuje nemocné obvykle na 1. pátek v měsíci. V Domově pro seniory bývá také 4. čtvrtek v měsíci od 9:30 mše svatá pro nemocné. Neváhejte a domluvte se s knězem na návštěvě nemocných. Pokud víte o někom, kdo by o návštěvu kněze stál, pomozte, prosím, tuto návštěvu zprostředkovat. Vybízíme také každého, kdo chodí pravidelně do kostela a „vážněji“ onemocní, aby se nebál zavolat k sobě kněze, aby mu posloužil svátostmi a pomodlil se s ním. To platí i pro ty, kteří se dostanou do nemocnice. Návštěva může spočívat v udělení svátostí, v rozhovoru nebo ve společné modlitbě. Také člověk, který podstupuje nějakou vážnější operaci, může požádat před nástupem do nemocnice o udělení svátosti nemocnýchV případě zájmu kontaktujte kněze naší farnosti.  

Když se každý věřící zapojí a najde si svou službu, není potom práce kněze jako one man's show  :-). 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.