Poutní mše svatá ke sv. Jiří

Datum konání akce
28. 4. 2024 (13:00)

Na pouť se chodí do kostela podle svátku patrona, kterému je kostel zasvěcen. V Dolní Branné pozdravíme sv. Jiří. Bohoslužba je v tento den ve svátečním duchu, hudební doprovod je bohatší, návštěvníky čeká pohoštění. Poutníci mohou získat razítko do své "Kartičky poutníka".

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.